ด่านตรวจพืชเชียงของโชว์ยอดส่งออกสินค้าเกษตร ปี 65 แค่ 6 เดือนแรกพุ่งแซงปี 64 กว่า 120 เปอร์เซ็นต์

ข่าวทั่วไป Tuesday August 30, 2022 09:04 —ThaiPR.net

ด่านตรวจพืชเชียงของโชว์ยอดส่งออกสินค้าเกษตร ปี 65 แค่ 6 เดือนแรกพุ่งแซงปี 64 กว่า 120 เปอร์เซ็นต์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ด่านตรวจพืชเชียงของ จ.เชียงราย เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรดำเนินงานตามภารกิจด้านการควบคุม ตรวจสอบพืช ผลิตผลพืชและวัสดุการเกษตรที่นำเข้า นำผ่าน และส่งออก ตามตาม พ.ร.บ. กักพืช วัตถุอันตราย ปุ๋ย พันธุ์พืช ยาง และคุ้มครองพันธุ์พืช โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2565 มีการส่งออกสินค้าเกษตร ปริมาณรวม 401,480.19 ตัน คิดเป็นมูลค่า 28,164.68 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 มีการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นถึง 121.89 เปอร์เซ็นต์ โดยสินค้าเกษตรที่ส่งออกมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้มโอ และพริกสด

ทั้งนี้ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเชียงของได้ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการส่งออกให้ตรวจสอบ โรคแมลง และศัตรูพืช เพื่อให้สอดคล้องตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า และเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการด้านสุขอนามัยพืชของหน่วยงาน GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงข้อกำหนดพิธีสารไทย-จีน อีกทั้งยังให้คำแนะนำ และเข้มงวดในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน Covid-19 เช่น ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งสินค้า ตู้สินค้า ณ โรงคัดบรรจุ และจุดตรวจสินค้า ตามมาตรการ Zero COVID ตั้งแต่ในสวนจนถึงกระบวนการในโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกจีน โดยใช้ระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ "e Phyto" ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ตั้งแต่ประเทศปลายทางจนถึงเกษตรกรผู้ผลิต สร้างความมั่งคงต่อผลไม้ส่งออก และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การนำผ่านสินค้าเกษตรผ่านด่านตรวจพืชเชียงของ เป็นการนำหรือส่งสินค้าผ่านราชอาณาจักร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการพักสินค้า การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ หรือการเพิ่ม หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค้าในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง แต่ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ในประเทศ ซึ่งก็หมายความว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชจะตรวจรถขนส่งสินค้าผ่านแดนที่มีตราปิดผนึกตู้สินค้าที่มาจากประเทศต้นทาง ไม่ให้มีการชำรุดเสียหาย โดยไม่มีการเปิดตรวจสินค้า ณ ด่านตรวจพืชเชียงของ

ส่วนการนำเข้าสินค้าเกษตรในช่วง 6 เดือนแรก มีปริมาณการนำเข้า 179,848.58 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,017.47 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น 11.61 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สินค้าเกษตรที่นำเข้ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พืชตระกูลส้ม ผักกาดขาว พืชตระกูลกะหล่ำ บล็อกโคลี่ และแอปเปิล โดยด่านตรวจพืชเชียงของได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลอย่างเข้มงวดและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงศัตรูพืชที่อาจจะติดมากับสินค้านำเข้าแพร่กระจายและทำความเสียหายกับแปลงผักผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรของไทย รวมถึงยังสุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าพืชตามมาตรการของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเฝ้าระวังสารพิษตกค้างที่ติดมากับผักและผลไม้นำเข้า สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ