ก.แรงงาน จับมือ บมจ.กสิกร หนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคม สร้างโอกาส ให้อาชีพ

ข่าวทั่วไป Tuesday October 4, 2022 11:10 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน จับมือ บมจ.กสิกร หนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคม สร้างโอกาส ให้อาชีพ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คุณสุนันท์ ศิริอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และคณะ ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2566 เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของกระทรวงแรงงาน เราได้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่เคยใช้สิทธิตามมาตรา 34 ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เปลี่ยนมาให้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนพิการโดยตรง เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยคนพิการสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนองค์กรในท้องถิ่นสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการคนพิการท้องถิ่น เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น โดยปีงบประมาณ 2566 กระทรวงแรงงานกำหนดเป้าหมายที่จะขยายการมีงานทำให้คนพิการตามโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น 20% จำนวน 1,800 คน

"ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืน ด้วยการผลักดันและขับเคลื่อนให้คนพิการมีงานทำ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ" นายสุชาติ กล่าวทิ้งท้าย

ด้านคุณสุนันท์ ศิริอักษรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ตั้งเป้าหมายไว้ 1,000 คน โดยผลการดำเนินงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการ ร่วมโครงการ จำนวน 1,499 คน ปฏิบัติงานสนับสนุนองค์กรในท้องถิ่น สาธารณะประโยชน์ 1,032 แห่ง ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,520.4 บาท/คน = 114,245 บาท/ปี/คน ก่อให้เกิดมูลค่าการจ้างงาน จำนวน171,253,255 บาท/ปี ทั้งนี้บริษัท ธนาคารกสิกรไทย ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2565 จำนวน 163 คน (ร้อยละ10.37) ก่อให้เกิดรายได้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 18,621 935 บาท/ปีซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของนายจ้าง สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมอบหมายให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เช่นสำนักงานกิ่งกาชาด กาชาดจังหวัด เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 26 ราย จากการให้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทช่วยเหลืออื่นใด และเนื่องจากโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2566 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จำนวน 1,800 คน ทางธนาคารกสิกรไทยก็มีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการและพร้อมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ