บางจากฯ รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรม

ข่าวเศรษฐกิจ Friday October 7, 2022 15:13 —ThaiPR.net

บางจากฯ รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรม

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมและรองประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล ในงาน ECO INNOVATION FORUM 2022 มอบรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory แก่ นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในฐานะที่โรงกลั่นน้ำมันบางจากมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยมีการประเมินข้อกำหนดเฉพาะใน 14 หัวข้อ รวมถึงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแนวทางพัฒนาประเทศไทย 4.0 และยังช่วยในการประเมินสมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ของกิจกรรมองค์กรโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Perspective) มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตรงตามมาตรฐานที่สภาอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันกำหนดและจัดตั้งขึ้น ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

รางวัลนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของโรงกลั่นน้ำมันบางจากที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน รวมกว่า 1,000 คน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ