การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support

ข่าวทั่วไป Wednesday November 2, 2022 08:49 —ThaiPR.net

การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support

บุคลากรของโรงพยาบาลรามคำแหงทุกคน ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support

การช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติ หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการช่วยเหลือที่สำเร็จและทันท่วงที ย่อมช่วยให้ผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤติและมีโอกาสรอดชีวิต ดังนั้นทักษะความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและความกล้าที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธีในยามคับขันจึงมีความจำเป็นอย่างสูง

การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support จึงเป็นหลักสูตรสำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้อื่นได้ยามอยู่ในภาวะฉุกเฉิน

โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักและเห็นความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support ให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมด้วยทักษะ Basic Life Support ที่ถูกต้อง พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัยด้วยความเชี่ยวชาญในภาวะฉุกเฉิน

โรงพยาบาลรามคำแหง ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษา ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยให้ดีที่สุดต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ