"KTMS" หุ้นน้องใหม่ IPO ประกาศนำธุรกิจ ดูแลผู้ป่วยโรคไตครบทุกมิติ สร้างโอกาสความหวังด้วยกำลังใจ มุ่งมั่น ให้ผู้ป่วยรับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 28, 2022 13:12 —ThaiPR.net

"กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา" CEO KTMS จุดเริ่มต้นของ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "KTMS" มาจากแนวคิด "Inspiration form HOPE" เพราะเราเชื่อว่า คนเราทุกคนต้องมีความหวัง ทั้งผู้ป่วยโรคไตที่มีความหวังอยากจะต่อสู้กับโรคไต เพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเราเอง ในฐานะผู้ให้บริการ ก็มีความหวังที่อยากให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับการรักษาที่ดี และทำให้พวกเค้าเหล่านั้นได้อยู่กับคนที่รักได้นาน ๆ นั่นจึงเป็นที่มาของ "KTMS" ที่มุ่งมั่น ให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน ภายใต้การให้บริการในการดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบ One Stop Service"

การเติบโตของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์ต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีนัยยะสำคัญเพราะแสดงถึงความเจ็บป่วยด้านสุขภาพของประชากรในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "โรคไต" โดยข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยรวมถึงกลุ่มเสี่ยงมากกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ และมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทั้งสิ้น จำนวน 63,694 ราย แยกเป็นผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง จำนวน 32,892 ราย ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,256 ราย และผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่รับเฉพาะยา EPO จำนวน 6,546 ราย จะเห็นได้ว่าโรคไตวายเรื้อรัง เป็นโรคที่คุกคามสุขภาพประชากร และจะมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา หรือ "คุณกานต์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "KTMS"เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของ KTMS ว่า เริ่มจากที่ตัวเองเป็นพยาบาลระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไตเทียมได้สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต ซึ่งต้องยอมรับว่าจากสถิติโดยเฉลี่ยแต่ละปี มีจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทยอยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และมีผู้ป่วยโรคไตที่ต้องเข้ารับการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มมากขึ้น หากผู้ป่วยเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันก็อาจจะเสียชีวิต และเราในฐานะพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไต จึงเกิดแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "KTMS" ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่า ผู้ป่วยทุกคนต้องมีความหวัง เพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเรา ก็เช่นกัน ต้องสร้างโอกาสและความหวังที่จะให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ตามมาตรฐานสากล ซึ่งนี่คือปนิธานของ "KTMS" ที่ประกาศเดินหน้าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของประเทศไทย ที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครอบคลุมและครบวงจร เพราะเรามองว่าทุกชีวิตต้องมีความหวัง จากแรงบันดาลใจที่เราจะก้าวและสู้ไปพร้อมๆกัน ระหว่างผู้ป่วยโรคไต และKTMS

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS : ดำเนินธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

ภายใต้การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis Center) ในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (คลินิก หรือ Stand-Alone) และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล (หน่วยไตเทียม หรือ Outsource) ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ และกลุ่มลูกค้าเอกชน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องไตเทียมรวม จำนวน 243 เครื่อง มีหน่วยไตเทียม จำนวน 19 สาขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 3 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 สาขา ภาคเหนือ 4 สาขา ภาคตะวันออก 1 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา

โดยกลุ่มบริษัทฯดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ให้แก่ กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลรัฐ และกลุ่มลูกค้าเอกชน ภายใต้การบริหารจัดการผ่านการขับเคลื่อน 3 บริษัทย่อย ประกอบด้วย 1.) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("IRV") ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษา , ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม ,บริการออกแบบ ตกแต่งสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

2.) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ("MV") ให้บริการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ รวมทั้งบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ และ 3.) บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด ("NEP") ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าในกลุ่มสิทธิประโยชน์จากนโยบายสนับสนุน SME ของภาครัฐ เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในการประมูลงานโครงการกับภาครัฐ

"คุณกานต์" เล่าว่า ด้วยจุดเด่นของ "KTMS" ภายใต้วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโต ไปข้างหน้า ด้วยแรงบันดาลใจที่เกิดจากความหวัง ส่งผลให้บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Services) ซึ่งถือเป็นผู้นำที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพียงไม่กี่รายที่สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ภายใต้คุณภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (Quality Excellence) โดยมีทีมแพทย์ ทีมพยาบาลระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไตเทียม และทีมวิศวกร ที่มีคุณภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า (Experience and Trust ) มากกว่า 15 ปี พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งมีการต่อสัญญาการให้บริการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 5 ปี รวมถึงบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตน้ำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบบำบัดน้ำเสีย มากว่า 20 ปี จึงทำให้กลุ่มบริษัทสามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

ด้วยแรงบันดาลใจจากความหวัง ก่อเกิดความแน่วแน่ในการบริหารงาน ที่ไม่ได้เพียงแค่สร้างความหวัง กำลังใจ แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงแพทย์พยาบาล ญาติ รวมถึงผู้ป่วยเข้าด้วยกัน ด้วยอัธยาศัยไมตรี ทำให้รู้สึกอบอุ่นและประทับใจ และยังมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมสุขภาพเพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งสร้างผลประกอบการที่ดีเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

"ทุกๆความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทุกๆความหวังของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลและกำลังใจจากเรา ทุกๆรอยยิ้ม ที่ก้าวออกจากการได้รับการรักษา ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในครั้งนี้ "KTMS" เดินหน้าระดมทุน เพื่อใช้เครื่องมือทางการเงินต่อยอดธุรกิจการให้บริการโดยมีโครงการลงทุน อาทิ สถานพยาบาลฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม 14 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น Outsource 8 สาขา และ 6 สาขา ที่เป็นStand Alone ซึ่งจะทำให้มีจำนวนเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้น 123 เครื่อง เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยโรคไตที่เพิ่มขึ้น และเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ "คุณกาญจนา" CEO KTMS กล่าวทิ้งท้าย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ