มกอช. ติวเข้มผู้ตรวจประเมินแปลงกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์แบบ PGS จ.เพชรบูรณ์

ข่าวทั่วไป Wednesday November 30, 2022 13:55 —ThaiPR.net

มกอช. ติวเข้มผู้ตรวจประเมินแปลงกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์แบบ PGS จ.เพชรบูรณ์

มกอช. ติวเข้มผู้ตรวจประเมินแปลงกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์แบบ PGS จ.เพชรบูรณ์ เสริมความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหาร

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้ตรวจประเมินแปลงของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับกระบวนการการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินของกลุ่มเกษตรกรในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และเพื่อรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการดำเนินการตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้ที่ได้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นได้ เป็นผู้ตรวจทั้งในแปลงของกลุ่มตนเองและแปลงของกลุ่มสมาชิกภายในจังหวัด ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยมี กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 50 คน เข้าร่วมฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าว สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีความประสงค์จะทำให้จำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งการดำเนินการด้านการผลิต ตรวจสอบและรับรองสินค้าในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) นั้น จำเป็นต้องสร้างกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนา ให้มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจสอบรับรองระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรของชุมชนได้รับการรับรองตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ที่เพิ่มขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ