อยผ.สั่งเสริมกำลังเรือกำจัดผักตบชวา ลงพื้นที่หนองหาร จ.สกลนคร เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ข่าวทั่วไป Thursday December 1, 2022 16:59 —ThaiPR.net

อยผ.สั่งเสริมกำลังเรือกำจัดผักตบชวา ลงพื้นที่หนองหาร จ.สกลนคร เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

อธิบดีกรมโยธาฯ ขานรับข้อสั่งการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร ล่าสุดส่งเรือฯ 4 ลำ บูรณาการการทำงานร่วมกับเครื่องจักรของหน่วยงานในพื้นที่ คาดว่าระยะเร่งด่วนจะแล้วเสร็จภายในเวลา 2 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลากและน้ำแล้ง พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่หนองหาร อีกด้วย

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (อยผ.) กล่าวว่า ผักตบชวาและวัชพืชจัดเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย แหล่งน้ำตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ใช้ชีวิตเกี่ยวพันกับแหล่งน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง และจากข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร กรมฯ จึงได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร สนับสนุนและให้การช่วยเหลือจังหวัดสกลนคร ในการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่หนองหาร โครงการชลประทานสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร อย่างเต็มกำลังและเห็นผลเป็นรูปธรรม

ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีเครื่องจักรบูรณาการร่วมกัน จำนวน 57 รายการ ภาพรวมมีพื้นที่ที่ต้องกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 14,060 ไร่ ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชสะสมหนาแน่น จำนวน 4,348,326 ตัน โดยทางจังหวัดสกลนคร มีแผนดำเนินการระยะเร่งด่วนในพื้นที่ 3,500 ไร่ ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชสะสมหนาแน่น จำนวน 761,000 ตัน ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 เดือน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด สำหรับกรมโยธาธิการและผังเมือง มีเรือกำจัดผักตบชวาอยู่ในพื้นที่หนองหาร จำนวน 1 ลำ และจะเสริมกำลังเรือ เพิ่มเติมอีก จำนวน 3 ลำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ลำ ร่วมดำเนินการกับเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ 711 ไร่ ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชหนาแน่น 119,906 ตัน โดยมีแผนดำเนินการระยะเร่งด่วน จำนวน 62,000 ตัน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาพื้นที่หนองหารในด้านการท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์ แหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา รวมทั้งช่วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลากและน้ำแล้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง มีเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 49 ลำ แบ่งเป็น เรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง จำนวน 34 ลำ เรือกำจัดผักตบชวาแบบตักหน้า จำนวน 10 ลำ และเรือพอนทูนบรรทุกรถขุด จำนวน 5 ลำ ที่ใช้ปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ต่าง ๆ หากพื้นที่ใดประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชสะสมเป็นจำนวนมาก สามารถแจ้งมาที่กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 4393 หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร และเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เข้าดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ