OCEAN LIFE ไทยสมุทร รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ตอกย้ำองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง Diversity & Inclusion

ข่าวทั่วไป Tuesday December 6, 2022 09:06 —ThaiPR.net

OCEAN LIFE ไทยสมุทร รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ตอกย้ำองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง Diversity & Inclusion

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดีเด่น ประจำปี 2565 จากคุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ในการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร Diversity and Inclusion (D&I)

ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีความมั่นคงในชีวิต โดยใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ในปัจจุบันบริษัทมีพนักงานที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจำนวน 19 คน ซึ่งทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ทั้งการพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการต่าง ๆ และทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้พลังความรักดำเนินกิจกรรมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตระหนักดีว่าบุคลากรทุกคนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันเราได้เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube:oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  0 2207 8888


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ