มูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ ทุ่ม 350 ล้านบาท ร่วมมือ AIT จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Global Water & Sanitation Center)

ข่าวทั่วไป Wednesday December 7, 2022 09:22 —ThaiPR.net

มูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ ทุ่ม 350 ล้านบาท ร่วมมือ AIT จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Global Water & Sanitation Center)

มูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ ทุ่ม 350 ล้านบาท ร่วมมือ AIT จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Global Water & Sanitation Center) หรือ GWSC แห่งแรกในเอเชีย

มูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) หรือ สถาบันเอไอที (AIT) เปิด "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาล" Global Water & Sanitation Center (GWSC) อย่างเป็นทางการ ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดย GWSC จะเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นสร้างการเข้าถึงส้วมที่ปลอดภัยและระบบสุขาภิบาลที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย โดยมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ มอบทุนจำนวนเงิน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 350 ล้านบาท ให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประเทศไทย เป็นศูนย์ GWSC แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาล (GWSC) จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างการเข้าถึงส้วมที่ปลอดภัยและระบบสุขาภิบาลที่ยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งระบบสุขาภิบาลที่ด้อยคุณภาพ เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบาด ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง โดยฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ที่การเข้าถึงส้วมที่ปลอดภัยมีจำกัด รวมถึงระบบสุขาภิบาลยังไร้คุณภาพ ซึ่ง "สถาบันเอไอที" ได้พัฒนา นวัตกรรมส้วมและเครื่องมือ การวางแผนด้านสุขาภิบาล โดยได้รับทุนจากมูลนิธิมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้นำนวัตกรรมไปใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ในปี 2565 นี้ มูลนิธิฯ จึงมอบทุน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ร่วม 350 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Global Water & Sanitation Center) หรือ GWSC โดยมีเป้าประสงค์หลักที่จะให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยีแก่ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาน้ำสะอาด หรือการจัดการสุขาภิบาลในเมืองอย่างมีส่วนร่วม (Citywide Inclusive Sanitation) ภายในเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ศูนย์ GWSC ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับการจัดการน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

โดย มูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ มีนโยบายช่วยการลงทุนด้านการพัฒนาต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีประชากรสูงสุด มีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก แต่ประชากรส่วนใหญ่ยังขาดการเข้าถึงการสุขาภิบาลที่เหมาะสม มูลนิธิฯ จึงให้ความความสำคัญและใช้เงินลงทุนในแต่ละปีกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในภูมิภาค และยังมีแผนลงทุนเพิ่มผ่านศูนย์ GWSC ในอนาคต

มูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ จึงร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เปิด "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาล" Global Water & Sanitation Center (GWSC) อย่างเป็นทางการ เมื่อที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) จ.ปทุมธานี

โดยมี Mr. Brian Arbogast, ผู้อำนวยการฝ่าย Water Sanitation & Hygiene มูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดาเกตส์, Dr. Roshan Shrestha รองผู้อำนวยการฝ่าย มูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดาเกตส์, Mr. Mohammed Abdul Hye (นายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย, Mr. Ganesh Prasad Dhakal (นายคเณศ ประสาท ธกาล) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำประเทศไทย, Mr. Md. Atiqul Islam, นายกเทศมนตรีนครหลวงดากา บังคลาเทศ, ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, Prof Kasuo Yamamoto อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Prof. Sangam Shrestha และ ศ.ดร. ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ ผู้อำนวยการร่วม ศูนย์ GWSC เข้าร่วมการเปิดงานในครั้งนี้


แท็ก เอเชีย   (AIT)   asian   ไอที   tat  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ