BWG ลุยออกหุ้นกู้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ชูดอกเบี้ยสูง 5.80% "ทริสเรทติ้ง" จัดอันดับเรทติ้ง "BBB-" แนวโน้ม "Stable"

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 20, 2022 17:02 —ThaiPR.net

BWG ลุยออกหุ้นกู้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ชูดอกเบี้ยสูง 5.80%

บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เตรียมเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี อายุ 2 ปี 9 เดือน โดยมีมูลค่าที่ออกและเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20 และ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2566 นี้ แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้1) เพื่อใช้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 400 ล้านบาท และ 2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 400 ล้านบาท

ล่าสุด TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองค์กรที่ "BBB-" แนวโน้ม "Stable" เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่มั่นคงของบริษัทในอุตสาหกรรมบริหารจัดการของเสีย รวมถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับ กฟภ.

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG บริษัทชั้นนำในธุรกิจบริหารจัดการของเสีย โดยเป็นที่ยอมรับในตลาดและมีประวัติการทำธุรกิจมาอย่างยาวนาน บริษัทเป็นผู้ให้บริการการบริหารจัดการของเสียอย่างครบวงจร ตั้งแต่หลุมฝังกลบของเสีย การบำบัดน้ำเสีย เตาเผาขยะอันตราย รวมทั้งการให้คำปรึกษา และการขนส่งกากของเสีย โดยบริษัทได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 8 ปีซ้อน (ปี 2558-2565) เป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่เติบโตยั่งยืนควบคู่กับการรักษ์สิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมมาภิบาล เปิดเผยว่า BWG กำลังจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนในวงจำกัดแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (PP-II/HNW) โดยมีมูลค่าที่ออกและเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80 % ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเปิดจองซื้อในวันที่ 20 และ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับการออกขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อใช้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 400 ล้านบาท และ 2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 400 ล้านบาท ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ อาทิเช่น การขยายโรงงานเชื้อเพลิง SRF และการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกจากขยะอุตสาหกรรม เป็นต้น

ขณะที่ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของไทย ได้ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของ BWG ที่ระดับ "BBB-" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่มั่นคงของบริษัทในอุตสาหกรรมบริหารจัดการของเสีย รวมถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับ กฟภ. ของโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกจากขยะอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท

ในปี 2566 BWG คาดการณ์รายได้จากภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่ฟื้นฟูคาดว่ารายได้จะเติบโตขึ้นประมาณ 10 -15% และยังมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 100 MW ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ทำให้เกิดความต้องการใช้เชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนได้ในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ