บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับ ส่งท้ายปี

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 22, 2022 10:41 —ThaiPR.net

บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับ ส่งท้ายปี

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานจัดงานประชุมพนักงานทุกระดับ The 4th Town Hall Meeting : New Year NEW Change ส่งท้ายปี 2565 โดยได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมเพื่อนพนักงาน บสย. ที่ได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์การช่วยเหลือเพื่อนผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมาก ทั้งการช่วยในการเข้าถึงแหล่งทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและช่วยแก้หนี้ให้ SMEs  พร้อมสรุปผลดำเนินงาน บสย. แผนงาน เป้าหมายในปี 2566 และการก้าวสู่ปี 2566 ภายใต้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ใหม่ "เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs' Gateway)" ต่อยอด การนำ นวัตกรรม และ Digital Technology ขับเคลื่อน บสย.

สำหรับผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ ระหว่าง 1 ม.ค.- 30 พ.ย.2565  มียอดค้ำประกันรวมทั้งสิ้น 1.36 แสนล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ 81,107 ราย และอนุมัติหนังสือค้ำประกัน (LG) 85,670 ฉบับ ขณะที่การค้ำประกันสะสมถึง ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 1.37 ล้านล้านบาท ช่วยลูกค้า SMEs สะสม จำนวน 7.48 แสนราย และอนุมัติหนังสือค้ำประกันสะสม (LG) 1.06 ล้านฉบับ  ขณะที่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของ บสย. เพื่อการแก้หนี้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกการประนอมหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง เจ้าหน้าที่สาขา / Call Center / บสย. F.A. Center และ Line TCG First ผ่านมาตรการ "บสย. พร้อมช่วย" ผ่อนน้อย เบาแรง โดยมี SMEs เข้าร่วมโครงการนี้เกือบ 10,000 ราย ซึ่งเข้าร่วมโครงการกว่า 5,197 ราย

โครงการ "บสย. พร้อมช่วย" ถือเป็นการดำเนินการในเชิงรุกที่เพิ่มประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้มากขึ้น ที่สำคัญการเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน "Line TCG First" ทำให้ลูกค้า / ลูกหนี้ เข้าถึงช่องทางการติดต่อของ บสย. ได้ง่ายขึ้น ซึ่ง "Line TCG First" นอกจากช่วยเหลือการแก้หนี้แล้ว ยังมีบริการตรวจสุขภาพทางการเงิน และการเข้าร่วมกิจกรรมกับ บสย.

สำหรับในปี 2566 บสย. ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยมี บสย. เป็นตัวกลางเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ผ่านการขยายช่องทางการค้ำประกันสินเชื่อสู่ Digital Platform เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ใหม่ "เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs'Gateway) พร้อมพันธกิจ 5 ด้าน พัฒนา ผลักดัน เชื่อมโยง ยกระดับ และส่งเสริม ด้านค่านิยม ได้มีการปรับค่านิยมให้สอดรับกับการปรับภาพลักษณ์ใหม่องค์กรและการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร สู่ TCG Fast & First บริการรวดเร็ว รอบคอบ อย่างรอบรู้ และที่หนึ่งให้บริการ ที่หนึ่งให้คำปรึกษา ที่หนึ่งในใจ SMEs โดยยังได้เพิ่มบทบาทการเป็นตัวกลางเชื่อมโยง SMEs เพื่อส่งต่อ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน และปรับบทบาทการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลแก่ SMEs จากการเชื่อมโยงและพัฒนาฐานข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น 

การจัดประชุม The 4th Town Hall Meeting : New Year NEW Change มีพนักงาน บสย. เข้าร่วมกว่า 300 คน ในรูปแบบผสมผสาน Hybrid Meeting โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ