รมว.สุชาติ เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติที่ชลบุรี ปลูกฝังเด็กไทยหมั่นเรียนรู้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ข่าวทั่วไป Tuesday January 17, 2023 09:00 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติ เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติที่ชลบุรี ปลูกฝังเด็กไทยหมั่นเรียนรู้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่เด็กเนื่องในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี และเด็กๆ ที่มาร่วมงานหลายพันคน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

นายสุชาติ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ไว้ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพในอนาคต หากได้รับการอบรมสั่งสอนปลูกฝังแต่สิ่งดี ๆ พวกเขาก็จะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคม สิ่งสำคัญสำหรับทุกคนคือ การรู้หน้าที่ เด็ก ๆมีหน้าที่ต้องตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ เมื่อเรารู้หน้าที่ของตนเองก็จะทำให้เสริมสร้างการมีวินัย รวมทั้งการเป็นเด็กดีของสังคม เด็กเปรียบเสมือนต้นไม้หากได้รับการดูแลเป็นอย่างดีก็จะเจริญงอกงาม ผลิดอกออกผลให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ดูแลในทางตรงกันข้าม หากไม่ดูแล ไม่หมั่นรดน้ำพรวนดิน ต้นไม้ก็จะไม่เจริญงอกงาม หรืออาจตายได้ในที่สุด ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่จะต้องปลูกฝังและมอบแต่สิ่งดี ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชน ต้องเรียนรู้หน้าที่และข้อควรปฏิบัติของตนเองไปพร้อมกันเพราะแต่ละคนย่อมต้องมีหน้าที่เป็นของตนเอง หากทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ สังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีแต่ความสงบสุข

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรีในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน เห็นความสำคัญของการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติ ให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความขยัน ซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีจิตสาธารณะ มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต หมั่นเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ