สพร. 32 จันทบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ข่าวทั่วไป Thursday February 16, 2023 09:02 —ThaiPR.net

สพร. 32 จันทบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝึมือได้มาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตและการพัฒนาประเทศ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ จำนวน 3 ปี ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึก และได้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ศูนย์ประชุมราชมงคลจันทบุรี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ