MFC ส่งกองทุน Complex Structured Return "MSHARC1YC" สร้างผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของราคา iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) พร้อม IPO วันนี้ - 23 ก.พ.นี้!

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 16, 2023 14:16 —ThaiPR.net

MFC ส่งกองทุน Complex Structured Return

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ "MFC" ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดตัว 'กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย' หรือ 'MSHARC1YC' ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากสัญญาอนุพันธ์ในรูปแบบของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ที่อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบ Bullish Shark Fin พร้อมเสนอขายตั้งแต่วันนี้ - 23 กุมภาพันธ์ นี้

คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี กล่าวถึงรายละเอียดของกองทุน ว่า "กองทุน MSHARC1YC ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ที่อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) โดยกองทุนนี้จะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) สัดส่วนร้อยละ 98 - 99 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน และส่วนที่ 2 จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) ใน  สัดส่วนร้อยละ 1-2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

คุณธนโชติกล่าวว่า ภาพรวมตลาดในปี 2566 ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากทั้งทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเห็นสภาวะการชะลอตัวลงในหลายๆ ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เริ่มมีปัจจัยบวกอย่างการเปิดประเทศของจีนที่จะมาช่วยให้เศรษฐกิจโลกกลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Structured note ประเภท Bullish Shark Fin ถือว่าน่าสนใจเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลดความเสี่ยงของการขาดทุนเงินต้น และ ยังได้รับผลตอบแทนที่ดีเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

กองทุน MSHARC1YC เป็นกองทุนรวมผสม มีความเสี่ยงระดับ 5 โดยมีขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกอยู่ที่ 500,000 บาท โดยบลจ.เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุน MSHARC1YC ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์" โดยมี ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหลัก และนอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นๆ ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน แต่จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่โฆษณาไว้ ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ