เฮียฮ้อ ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ GIFT ด้วยสัดส่วนหุ้น 62.5% หลังเข้าทำรายการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสมบูรณ์ พร้อมประกาศลุยธุรกิจหลากหลาย สร้าง New S-Curve ใหม่

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday March 9, 2023 09:07 —ThaiPR.net

เฮียฮ้อ ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ GIFT ด้วยสัดส่วนหุ้น 62.5% หลังเข้าทำรายการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสมบูรณ์ พร้อมประกาศลุยธุรกิจหลากหลาย สร้าง New S-Curve ใหม่

จากการเปิดเผยสารสนเทศของ บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท" (GIFT) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ การแต่งตั้ง CEO รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM นั้น กลุ่มคุณสุรชัย ซึ่งประกอบด้วย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์, คุณเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ และ คุณโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ได้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ GIFT เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผ่านการซื้อหุ้น Big lot จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด" (UKEM) จำนวน 206,596,466หุ้น คิดเป็น 62.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GIFT รวมมูลค่าทั้งหมด 340,884,169 บาท

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงส่งผลให้กลุ่มคุณสุรชัยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมธุรกิจของ GIFT และได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้คุณสุรชัย เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการบริษัท

โดย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นๆ ของ GIFT ว่า "มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และมีความพร้อม โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจมากมายที่จะเข้ามาฟื้นฟูกิจการ และ Turn Around ให้ GIFT กลับมาเติบโตอย่างแข็งแรง ซึ่งครั้งนี้จะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของ GIFT จากการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ อาทิ ธุรกิจ Food & Beverage ธุรกิจ Data Solutions และธุรกิจ Hospitality รวมถึงธุรกิจ Healthcare & Wellness ซึ่งเป็นธุรกิจที่ครอบครัวเชษฐโชติศักดิ์มีประสบการณ์ในการบริหารงานมาอย่างยาวนาน และพร้อมนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ซึ่งมีประสบการณ์และศักยภาพสูงเข้ามาร่วมดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ