รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงภูเก็ต เร่งบรรจุงาน - อัพสกิลกำลังแรงงาน ป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไป Monday March 20, 2023 09:41 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงภูเก็ต เร่งบรรจุงาน - อัพสกิลกำลังแรงงาน ป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามความพร้อมการเตรียมการของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand และตรวจติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการ "ป่าในเมือง" ที่ชุมชนกิ่งแก้ว เทศบาล ต.รัษฎา อ.เมือง รวมทั้งรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์เรื่อง"อันดามันพร้อม" โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน จ.ภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านกิ่งแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 คลี่คลาย ซึ่งมีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งบรรจุตำแหน่งงานว่างในสาขาที่ขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายหลังโควิดคลี่คลาย โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้สำรวจความต้องการแรงงานจากผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและบริการ พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานทั้งหมดจำนวน 244 แห่ง ต้องการจ้างงาน 5,435 อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษาจัดงานนัดพบแรงงานขึ้น มีผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานแล้ว จำนวน 2,120 อัตรา ขณะนี้ยังมีความต้องการแรงงานอีกจำนวน 3,315 คน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ตยังบูรณาการความร่วมมือกับภาคการศึกษาและสถานประกอบการ จัดหากำลังแรงงานทั้งภายในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ ตามระบบทวิภาคี และการทำ MOU ให้นักเรียน/นักศึกษา มาทำงานระหว่างเรียน ขณะนี้สถานประกอบการสามารถรับนักศึกษาเข้าฝึกงานแล้วจำนวน 3,749 คน และมีนักเรียน/นักศึกษา เข้าไปทำงานพาร์ทไทม์ในสถานประกอบการแล้ว จำนวน 517 คน รวมทั้งสิ้น 4,266 คน จนทำให้สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานเบาบางลง ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว กระทรวงแรงงานได้จัดทำแผนการจัดการแรงงานจังหวัดภูเก็ต ปี 2566 - 2570 โดยความร่วมมือของ 3 ภาคส่วนหลัก คือ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต สถานประกอบการ และภาคการศึกษา เพื่อการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket อีกด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ รมว.สุชาติ ยังได้นำ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยได้พบปะให้กำลังใจกับผู้ฝึกอาชีพที่ผ่านการฝึกและนำผลงานมาจัดแสดง กลุ่มแรกเป็นกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ หลักสูตร การทำ ECO Printing ผ้าย้อมสีใบไม้ เพิ่มอาชีพ สร้างรายได้ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต และเยี่ยมชมผลงานการฝึกอาชีพตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรพนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พล.อ.ประยุทธ์ฯ และ รัฐมนตรีฯ สุชาติ ยังได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ชาวบ้านในพื้นที่ และให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานของจังหวัดภูเก็ต ที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงานเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ