สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวทั่วไป Wednesday May 10, 2023 17:23 —ThaiPR.net

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมกับ กมธ.การต่างประเทศ วุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

เนื่องในปี พ.ศ. 2566 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีวันประสูติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ Education (Inclusive quality Education & Quality Languages Teaching and Teachers' Capacity Building, Basic Sciences and Mathematics, Culture: Cultural Diversity and Intercultural Dialogues. คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการแก่ประเทศชาติและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (เมื่อครั้งที่ยังทรงครองราชย์) ในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปีวันประสูติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีให้กับเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

ทั้งนี้ ในงานมีกิจกรรมการเฉลิมฉลอง ได้แก่ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดทำวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในหัวข้อ "100 ปี เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ร้อยใจบูชากัลยาณคุณ" การจัดแสดงสิ่งของที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เช่น พระนิพนธ์ ของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดแสดงดนตรีคลาสสิก และการขับร้องเพลง "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" โดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การสานเสวนาและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ และพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมถ์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - วันที่ 6 พฤษภาคม 2566


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ