ช.การช่าง เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 รุ่น ระหว่าง 3.20 - 4.15% ต่อปี อันดับเครดิต A- พร้อมเสนอขาย 22-24 พ.ค. 2566 ผ่าน ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงไทย

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 17, 2023 10:28 —ThaiPR.net

ช.การช่าง เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 รุ่น ระหว่าง 3.20 - 4.15% ต่อปี อันดับเครดิต A- พร้อมเสนอขาย 22-24 พ.ค. 2566 ผ่าน ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงไทย

ช.การช่าง บริษัทผู้รับเหมาชั้นนำระดับภูมิภาค เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 รุ่นที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ประกอบด้วย รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี พร้อมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย เผยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- แนวโน้ม "คงที่" จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายระบุกระแสตอบรับดี เพราะนักลงทุนแสวงหาหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade รวมทั้งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้รับผลตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน เนื่องจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ถือเป็นการกลับมาออกหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนรายย่อย หลังจากที่บริษัทห่างหายจากการออกหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยไปนาน รวมถึงอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ที่กำลังจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้น เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นกู้ในระดับ Investment Grade จากบริษัทที่มีความมั่นคงด้วย

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ช.การช่าง จำนวน 4 รุ่น มีดังนี้ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ขณะที่อีก 3 รุ่น ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.15% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ระดับ "A-" แนวโน้ม "คงที่" เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร สะท้อนสถานะของบริษัทฯ ในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย ที่มีความสามารถในการรับงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงการที่มีความซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์

ปัจจุบัน บมจ.ช.การช่าง ดำเนินธุรกิจการก่อสร้าง ทั้งระบบขนส่งมวลชน ท่าอากาศยาน ถนน ทางด่วน สะพาน พลังงาน ระบบน้ำและท่าเรือ และธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค ด้วยการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ รวมถึงบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ในสัดส่วน 33.37% บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตจำหน่ายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำเสีย ในสัดส่วน 19.40% และถือหุ้นในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในสัดส่วน 30.00% (ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ด้านสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ช.การช่าง ระบุว่า หุ้นกู้ ช.การช่าง ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุน โดยมีผู้ลงทุนสอบถามรายละเอียดการจองซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะทำการเสนอขายในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคมนี้ ซึ่งปัจจัยสนับสนุนให้หุ้นกู้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน มาจากความหลากหลายของอายุหุ้นกู้ ที่มีทางเลือกให้ผู้ลงทุนมากขึ้น ด้วยผลตอบแทนที่น่าพอใจ และอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- ขณะเดียวกัน แนวโน้มธุรกิจของ ช.การช่าง ยังคงเติบโตจากงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น สะท้อนจากการที่บริษัทฯ มีโครงการที่รอลงนามหลายโครงการ ในปี 2566 นี้ เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 98,000 ล้านบาท งานซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้าสายสีม่วง (ฉลองรัชธรรม) และสายสีน้ำเงิน (เฉลิมรัชมงคล) มูลค่า 1,630 ล้านบาท และงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน 3 มูลค่า 800 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งานในมือ (Backlog) ณ ช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ของ ช.การช่าง เร่งตัวทะลุกว่า 1.5 แสนล้านบาท สูงเป็นประวัติการณ์ โดยยังไม่รวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก มูลค่า 109,216 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาได้ปลายปี 2566 รวมถึงการที่บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ BEM, TTW และ CKP ยังคงมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ ช.การช่าง ที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ติดต่อผ่าน 2 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=521030&SD=2205256624052566


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ