ถอดรหัส กนอ. เปิดตัวโลโก้รอง "I-EA-T Elevation" พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน! การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดตัวตราสัญลักษณ์รอง "I-EA-T Elevation" ผ่านเครื่องหมาย "Infinity"

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 23, 2023 08:30 —ThaiPR.net

ถอดรหัส กนอ. เปิดตัวโลโก้รอง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธาน บอร์ด กนอ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation (ตราสัญลักษณ์รองของ กนอ.) ว่า กนอ. รวมทั้งภาคเอกชน มีส่วนร่วมก่อตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นตัวจักรสำคัญในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวสู่สากลได้อย่างรวดเร็ว ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก กนอ. มีความตั้งใจที่จะนำพาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยปรับโฉมการให้บริการ พัฒนารูปแบบ และวิธีการทำงาน ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้ ทั้งนี้ การออกแบบตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation เปรียบเสมือนตัวกลางสะท้อนถึงการดำเนินงานและภาพลักษณ์ใหม่อันทันสมัยขององค์กร สื่อถึงความเป็นตัวตนและวิสัยทัศน์ที่มั่นคงและก้าวไกลของ กนอ. ในมิติที่หลากหลาย

"กิจกรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์รองของ กนอ. และการเสวนาครั้งนี้ ผมเห็นถึงความตั้งใจของคณะกรรมการจัดงานที่ต้องการนำเสนอมุมมองอันน่าสนใจที่จะทำให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการได้รับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ จากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน ที่มาร่วมปาฐกถาพิเศษในวันนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีมุมมองใหม่ๆ สามารถนำกลับไปพัฒนาอุตสาหกรรม ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป" ประธาน บอร์ด กนอ. กล่าว

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า เพื่อยกระดับให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต กนอ. ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ผลักดันภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตมาตลอดกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เราจำเป็นต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มสมรรถนะของตนเองให้เข้มแข็ง เพื่อก้าวให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมของโลกได้อย่างทันท่วงที นำพาภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยให้ก้าวเข้าสู่สากลอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน กนอ. จึงปรับแนวคิดและวิธีการทำงาน ปรับโฉมการให้บริการ รวมถึงภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้น โดย กนอ. ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปรับภาพลักษณ์ของ กนอ. พร้อมกับออกแบบ "ตราสัญลักษณ์รอง" อย่างเป็นทางการ เพื่อใช้ในการสื่อสาร และงานประชาสัมพันธ์ของ กนอ. ในระดับชาติ และนานาชาติ

"กนอ.จะปรับใช้ "ตราสัญลักษณ์รอง" เพื่อสื่อสารถึงความเป็นองค์กรที่ทันสมัยของ กนอ. มากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เรายังยึดถือและคงมั่นไว้อยู่เสมอ คือ การให้ความสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนอย่างเข้าถึงและเข้าใจ ซึ่งปรากฏและสื่อความหมายอย่างชัดเจนใน "ตราสัญลักษณ์รอง" ของเรา ที่สำคัญตราสัญลักษณ์รองนี้ได้ผ่านการโหวตคัดเลือกจากทั้งบุคลากรของ กนอ. และผู้พัฒนาอุตสาหกรรม รวมกว่า 400 ท่าน โดย กนอ. จะเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์รองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตรา

สัญลักษณ์รอง กนอ. ยังคงรูปแบบเดิม คือ ฟันเฟือง 6 แฉก และสีม่วงที่เป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรม แต่ในตราสัญลักษณ์รองนั้น มีการใช้เครื่องหมาย Infinity 3 ตัวมาร้อยเรียงกัน ซึ่งแสดงถึงการดำเนินภารกิจหลักของ กนอ. ใน 3 มิติ ได้แก่ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน จะต้องสร้างทั้ง 3 ด้านนี้ไปด้วยกัน และพยายามกระจายความยั่งยืนนี้ไปทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ตรงกลางของสัญลักษณ์รอง Infinity จะเห็นตัว S ที่มาจากคำว่า "Sustainable" โดยในตัว S นั้น แบ่งเป็น 2 สี คือ สีเขียวที่หมายถึงสิ่งแวดล้อม และสีส้มที่หมายถึงชุมชน" นายวีริศ กล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ (22 พ.ค. 66) เพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์ " I-EA-T Elevation" ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์รองของ กนอ. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงการจัดเสวนาเรื่อง "พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน" เพื่อตอกย้ำบทบาทของ กนอ. ที่มีต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน, คุณจรีพร จารุกรสกุล รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น, ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ และการเสวนาเรื่อง "อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต" โดยได้รับเกียรติจาก คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์, คุณยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และคุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการ บจก. มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

"การสื่อถึงภาพลักษณ์อันทันสมัยของ กนอ. ผ่านการเปิดตัวและเริ่มใช้ "ตราสัญลักษณ์รอง" ครั้งนี้ จะช่วยตอกย้ำภารกิจของ กนอ. ในการเป็น Co-Creation หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยกับภาคีเครือข่าย เพื่อบรรลุจะวัตถุประสงค์ที่ กนอ. วางไว้ นั่นคือ การนำพาอุตสาหกรรมไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน" ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ