กทม.บูรณาการความร่วมมือเดินหน้าจัดระเบียบแก้ปัญหาคนเร่ร่อนในกรุงเทพฯ

ข่าวทั่วไป Friday May 26, 2023 16:23 —ThaiPR.net

กทม.บูรณาการความร่วมมือเดินหน้าจัดระเบียบแก้ปัญหาคนเร่ร่อนในกรุงเทพฯ

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวถึงการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา คนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้จัดตั้งพื้นที่สวัสดิการ "จุดบริการสวัสดิการสังคม (drop in)" โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ คัดกรอง จัดเก็บข้อมูล เพื่อติดตามการช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ เช่น ทำบัตรประชาชน รักษาพยาบาล ส่งเสริมฝึกอาชีพ จัดหางาน รวมทั้งบริการห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ที่ซัก - ตากเสื้อผ้า รับบริจาคอาหารและสิ่งของ ตลอดจนประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน เป็นต้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีบริการสวัสดิการแก่คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ดังนี้

(1) ประสานกรมทางหลวงชนบทใช้พื้นที่บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดให้มีบริการลงทะเบียนแจ้งสิทธิสวัสดิการด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลา 10.00 - 16.00 น. (ทุกวัน) เช่น บริการจุดรับและแจกอาหารและรับสมัครงานเป็นประจำทุกวัน, บริการรถเคลื่อนที่ ซัก อบผ้า อาบ ทุกวันอังคารและวันศุกร์, บริการรักษาพยาบาล รถสุขาเคลื่อนที่และตัดผมทุกวันศุกร์, จัดบริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน บริการย้ายสิทธิการรักษาทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน และร่วมกับภาคเอกชนปรับปรุงซ่อมแซมห้องอาบน้ำและห้องสุขาเพื่อให้ใช้เป็นการถาวรสำหรับคนไร้บ้านและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.66 (2) ร่วมกับมูลนิธิอิสรชน จัดให้มีบริการลงทะเบียนแจ้งสิทธิสวัสดิการด้านต่าง ๆ และจัดให้มีบริการ เช่น การตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการแจกอาหารบริเวณตรอกสาเก ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ทุกวันอังคาร และดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพระนครจัดลงทะเบียนแจ้งสิทธิสวัสดิการด้านต่าง ๆ และมีบริการจุดรับและแจกอาหารระหว่างเวลา 17.00-22.00 น. เป็นประจำทุกวัน

นอกจากนี้ กทม. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานเขต สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิกระจกเงา ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาแต่ละรายให้กับคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน โดยได้จัดทำฐานข้อมูลเป็นการบูรณาการจัดเก็บข้อมูลแบบการติดตามการช่วยเหลือในรูปแบบ Google Forms ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาคนคนไร้บ้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองดูแลและจัดบริการสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการบ้านอิ่มใจในรูปแบบ Emergency shelters ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหางบประมาณปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราว เบื้องต้นจะใช้อาคาร 3 ชั้นของ กทม.บริเวณข้างสะพานวันชาติเป็นสถานที่ดำเนินการ พร้อมจัดบริการสวัสดิการสังคมแบบถาวรสำหรับคนไร้บ้าน โดยมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคล การส่งเสริมการฝึกอาชีพ บริการจัดหางาน ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ที่ซักและที่ตากผ้า จุดรับบริจาคและแจกอาหารและสิ่งของ การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ