ม.มหิดลสานสัมพันธ์ไทย-จีน ร่วมหลักสูตร 2 ปริญญารับนศ.พยาบาลจีนเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ข่าวทั่วไป Wednesday May 31, 2023 17:23 —ThaiPR.net

ม.มหิดลสานสัมพันธ์ไทย-จีน ร่วมหลักสูตร 2 ปริญญารับนศ.พยาบาลจีนเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้ร่วมจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ปริญญา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง

ซึ่งจัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของแวดวงพยาบาลศาสตร์ไทย ที่จะได้ร่วมมือวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ถึง 6,000 เตียง ซึ่งทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงศักยภาพในการรองรับ-ดูแลผู้ป่วยในช่วงวิกฤติ COVID-19 ระบาดทั่วโลกที่ผ่านมา

จากที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ได้นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปเยือนเพื่อหารือความร่วมมือวิชาการกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ซึ่งมีที่ตั้งณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน พบว่า ประเทศไทยอยู่ในความนิยมลำดับต้นๆ ของนักศึกษาจีน

ที่ผ่านมาได้มีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเตรียมขยายผลสู่การจัดตั้งหลักสูตร 2 ปริญญาในระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาต่ออย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาจีนได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาประเทศไทย ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนวิชาการพยาบาล และวัฒนธรรม เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ได้บอกเล่าจากประสบการณ์ดูงานด้านพยาบาลศาสตร์ ณสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมา ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมดูแลผู้ป่วยของจีนที่น่าศึกษา คือ การเปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ป่วยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ป่วยและการรักษา เนื่องจากพบว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้ป่วย โดยส่วนใหญ่พอใจที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว

ซึ่งการฝึกนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็น "พลเมืองโลก" (Global Citizen) ถือเป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตรโดยในการทำความเข้าใจผู้ป่วย จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างร่วมด้วย

ตามแผนที่วางไว้ หลักสูตรฯ จะจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร เปิดให้นักศึกษาจีนได้เรียนทั้งที่จีนและไทย แห่งละ 2 ปี และจะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากทั้ง 2 สถาบัน ปัจจุบันหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการรับรองจากสภาการพยาบาล ในอนาคตจะขยายสู่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีนในประเทศไทยในระดับที่สูงขึ้นไป

และจะใช้เป็นต้นแบบในการจัดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียอาทิ อินเดีย บรูไน และฮ่องกง ฯลฯ ต่อไป

ร่วมพัฒนาวิชาการพยาบาลศาสตร์ให้เติบโต และยั่งยืน จากระดับประเทศ สู่ระดับโลก ด้วยมาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) และการได้รับการประกาศเป็น ACEN Candidacy จาก ACEN - Accreditation Commission for Education in Nursing สหรัฐอเมริกา ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พร้อมพิสูจน์อุ่นไอมิตรภาพไทย - จีน มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยพลัง "ปัญญาของแผ่นดิน"

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ