บลจ.ไทยพาณิชย์ มองกลุ่มบริษัท ESG เติบโตต่อเนื่อง ส่งกองทุน SCBLINK1YA เสริมโอกาสรับพอร์ตเติบโตแบบไม่จำกัดจากสัญญาออปชั่นอ้างอิงดัชนี S&P ESG Global Macro

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 6, 2023 15:45 —ThaiPR.net

บลจ.ไทยพาณิชย์ มองกลุ่มบริษัท ESG เติบโตต่อเนื่อง ส่งกองทุน SCBLINK1YA เสริมโอกาสรับพอร์ตเติบโตแบบไม่จำกัดจากสัญญาออปชั่นอ้างอิงดัชนี S&P ESG Global Macro

บลจ.ไทยพาณิชย์ มองกลุ่มบริษัท ESG เติบโตต่อเนื่อง ส่งกองทุน SCBLINK1YA เสริมโอกาสรับพอร์ตเติบโตแบบไม่จำกัดจากสัญญาออปชั่นอ้างอิงดัชนี S&P ESG Global Macro พร้อมลดเสี่ยงขาดทุนเงินต้น เสนอขาย 4-18 ก.ค. 66

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า บริษัทยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ผสานแนวคิดการดำเนินธุรกิจภายใต้การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล หรือ ESG และมองว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตในตลาดทุนมากขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งเห็นได้จาก บริษัทหลายแห่งในตลาดทุนมีการกำหนดกรอบการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยต่างหันมาให้ความสนใจ และเชื่อมั่นต่อการเลือกลงทุนกับกลุ่มบริษัทที่มีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบ ESG นี้ จากความสามารถการสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีแผนเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 1YA (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) หรือ กองทุน SCBLINK1YA ซึ่งจะเปิดขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 4-18 กรกฎาคม 2566 เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 1YA หรือ กองทุน SCBLINK1YA เป็นกองทุน Complex Fund อายุ 1 ปี ซึ่งมีนโยบายแบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่ง(1) มีเป้าหมายลงทุนลดความเสี่ยงการขาดทุนของเงินต้น ด้วยการลงทุนกับตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนร้อยละ 98.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยมีโอกาสรับผลตอบแทน/ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.4 เมื่อครบกำหนดอายุกองทุน สำหรับส่วนที่สอง(2) จะลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนต์อีกร้อยละ 1.50 อ้างอิงดัชนี S&P ESG Global Macro ซึ่งเป็นดัชนีผสม ที่มีการลงทุนในหุ้นธีม ESG และตราสารหนี้ในตลาดพัฒนาแล้ว โดยดัชนีจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามทิศทางตลาดด้วยวิธี rule-based และปรับน้ำหนักการลงทุนเป็นรายเดือน (monthly rebalancing) โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนส่วนเพิ่มแบบ Performance Link แบบไม่จำกัดตามผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง เปรียบเทียบจากระดับดัชนี ณ วันพิจารณากับระดับดัชนี ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยมีตัวคูณร่วม (Participation Rate)

นางนันท์มนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า "แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจได้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ยังมีปัจจัยที่เข้ามาแทรกและกดดันตลาดทุนให้เกิดความผันผวนอยู่เป็นระยะ ดังนั้น การลงทุนในช่วงนี้ จึงต้องพิจารณาลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งกองทุน SCBLINK1YA เป็นกองทุนที่บริษัทต้องการเสริมทางเลือกหาผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุน ด้วยกลยุทธ์ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ ซึ่งยังเป็นสินทรัพย์ที่เรามองว่ามีความเสี่ยงต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น และยังสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม จากการลงทุนกับกลุ่มบริษัทที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG ที่มีแนวโน้มการเติบโต ซึ่งทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ด้วยระยะเวลาการลงทุนเพียง 1 ปี"

กองทุนมีอายุโครงการ 1 ปี ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีนี้ได้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ทั้งนี้ กองทุนมีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์มีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่กองทุนรวมมีปัจจัยอ้างอิง และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว) กองทุนอาจมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนที่เหลือในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาออปชั่น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

สามารถดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมที่ https://scbam.info/435yVPD หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือติดต่อหมายเลข 02-777-7777 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ