คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มบส. เล็งทำวิจัยการคิด วิเคราะห์เด็ก เพื่อนำไปปรับการเรียนการสอนในโรงเรียน

ข่าวทั่วไป Monday July 17, 2023 16:49 —ThaiPR.net

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มบส. เล็งทำวิจัยการคิด วิเคราะห์เด็ก เพื่อนำไปปรับการเรียนการสอนในโรงเรียน

 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนมหรรณพาราม ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ซึ่งในการอบรมจะมีทีมคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ทั้งจากสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม  และสาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ มาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนด้วย

รศ.ดร.บุญมี กล่าวต่อไปว่า  นักเรียนที่เข้าอบรมจะได้มาสัมผัส  ได้เห็นของจริงและได้ลงมือฝึกปฎิบัติเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ได้เห็นว่าพี่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเรียนและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรบ้าง ที่สำคัญนักเรียนยังได้ลงมือทำแล็ปด้วย ขณะเดียวกันทีมวิทยากรจะมีการสอดแทรกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระหว่างที่เข้าอบรม โดยเน้นให้นักเรียนตั้งสมมติฐานจากการทดลอง  การสังเกตในช่วงทำแล็ป  และการคำนวณต่างๆ  เชื่อว่าจะทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ และจากการพูดคุยกับนักเรียนที่เข้าอบรมนักเรียนจะสนใจ สักถาม ตั้งข้อสังเกตสนุกกับการได้ฝึกปฎิบัติเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และทดลองจริงในห้องแล็ป      

ด้านผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ มบส. กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้ดำเนินการมา 20 กว่าปีแล้ว มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเบื้องต้นทางคณะมีแผนสำรวจความคิดเห็นหรือทำวิจัยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยจะสอบถามนักเรียนที่จะเข้าร่วมอบรมช่วงก่อนและหลังเข้าอบรมว่าเป็นอย่างไรบ้าง เช่น เด็กเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ช่างสังเกต ตั้งคำถามเป็นหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องหารือกับทางโรงเรียนต่างๆที่เคยเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำผลแบบสอบถามไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วย เอ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ