กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท PRIME ชนะการประมูลเข้าลงทุนโครงการแปรรูปขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิง

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday July 26, 2023 14:43 —ThaiPR.net

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท PRIME ชนะการประมูลเข้าลงทุนโครงการแปรรูปขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิง

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ นายพิรุณ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME เปิดเผยว่า กิจการร่วมค้า ไพร์ม เวสท์ เมเนจเมนท์ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท PRIME ร่วมกับบริษัทพันธมิตร ได้เข้าร่วมประมูลโครงการแปรรูปขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิง เทศบาลเมืองพัทลุง

โดยการประกวดราคาและได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูล หลังจากนี้จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพัทลุง ด้วยการบริหารขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผลาน โดยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การคัดแยกรีไซเคิล การคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปหมักเป็นสารบำรุงดิน และฝังกลบเท่าที่จำเป็น โดยการใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางที่เหมาะสม บริหารจัดการขยะเก่าที่ตกค้างในบ่อฝังกลบให้หมดไป (Landfill Waste Management) จัดการขยะใหม่ที่ถูกขนย้ายมายังบ่อขยะในแต่ละวันให้หมดไป (Zero Waste Management และการจัดการขยะอันตราย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณขยะเข้าระบบประมาณ 150 - 300 ตันต่อวัน

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ เปิดเผยว่าทาง PRIME มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชนะการประมูลในครั้งนี้ เนื่องจากทาง PRIME เป็นบริษัทชั้นนำในการทำธุรกิจด้านพลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และมีผลงานในการพัฒนาและดำเนินงานโรงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับระดับสากล การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยสนับสนุนให้มีการแปลงขยะมูลฝอยชุมชมและขยะบ่อฝังกลบเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน (RDF) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

นายพิรุณ ชินวัตร กล่าวเสริมว่า โครงการนี้มีระยะเวลา 25 ปี ใช้งบลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท รูปแบบการลงทุนเป็น Build-Operate-Transfer (BOT) ซึ่ง PRIME ถือว่าการชนะการประมูลในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นของ PRIME ในการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต่อไป

ปัญหาการจัดการของเสียเป็นปัญหาระดับโลกที่ซับซ้อน โดยเฉพาะการจัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากของเสียที่ตกค้าง แม้จะมีความพยายามที่จะรีไซเคิลและลดขยะที่ต้นทาง แต่ส่วนใหญก็ยังลงเอยด้วยการฝังกลบ การดำเนินการนี้ไม่เพียงต้องการพื้นที่จำนวนมาก แต่ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้วย

หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ โดยนำของเสียมาแปรสภาพเป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ซึ่งมีข้อได้เปรียบสองประการ ประการแรก ลดความจำเป็นในการใช้พื้นที่ฝังกลบขยะขนาดใหญ่ลงอย่างมาก และประการที่สอง สร้างพลังงานที่ยั่งยืนซึ่งสามารถให้พลังงานไฟฟ้าแก่อุตสาหกรรมต่างๆ และแนวทางใหม่ในการจัดการของเสียนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ PRIME เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ