เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังพันธมิตร โชว์ศักยภาพความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้าน DATA "ปลดปล่อยพลังแห่งข้อมูล เพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย" ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2023

ข่าวเทคโนโลยี Monday August 21, 2023 08:48 —ThaiPR.net

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังพันธมิตร โชว์ศักยภาพความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้าน DATA

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ผนึกกำลังจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2566 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2023 (NECTEC-ACE 2023)  ภายใต้แนวคิด "ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า" ที่มุ่งเน้นนำเสนอด้าน "Data for Thai Data for All" ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพ -มหานคร ชูศักยภาพ และความพร้อมเทคโนโลยีด้านข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า เนคเทค สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยของประเทศ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อกับภารกิจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เปรียบเสมือนเป็น "เครื่องจักรสำคัญเพื่อสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศ" โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดรวมทั้งการสร้างแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญให้กับประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมทั้งเทคโนโลยี สร้าง สรรค์ผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์การใช้งานภายในประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ผลักดัน และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนาไปสู่ผู้ใช้งานจริงได้อย่างยั่งยืน

การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค หรือ NECTEC-ACE ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการส่งมอบผลงานให้กับประเทศ เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนำเสนอเทรนด์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนภารกิจของเครือข่ายพันธมิตรที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 16 ของการจัดงาน ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มาได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยความพิเศษในแต่ละปีจะมีการนำเสนอแนวคิดหลักของการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป โดยในปีนี้มุ่งเน้นนำเสนอวิทยาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านข้อมูล ภายใต้แนวคิด ""Data for Thai Data for All"  เพื่อเชิญชวนภาครัฐ เอกชน มาร่วมกันปลดปล่อยพลังแห่งข้อมูล พร้อมทั้งร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลร่วมกันในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในทุกมิติ

สำหรับความน่าสนนใจงานประชุมวิชาการและ NECTEC-ACE 2023 ทุกท่านจะได้พบกับ

  • 12 หัวข้อสัมมนาวิชาการ รวบรวมกูรู ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ กว่า 50 ท่าน ที่จะมาร่วมนำเสนอความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานจริง ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูล 3 Themes ที่สำคัญ ได้แก่ Data Platform, Big Data & AI, Data Governance + Security
  • 30 บูธนิทรรศการ ผลงานวิจัยจากเนคเทค และหน่วยงานพันธมิตร ที่แสดงถึงตัวอย่าง การใช้ประโยชน์จากข้อมูล, Data Solution, Core Technology และการใช้ข้อมูล ต่อยอด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร และธุรกิจ โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัย อาทิ

TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนาคนแบบชี้เป้า เครื่องมือช่วยในการกำหนดนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดภายใต้บริบทในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความยากจน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศ

"ในเมือง" ผลงานสุดท้าทายที่บูรณาการข้อมูล จาก 7 แกนเทคโนโลยีหลักที่ใช้ขับคลื่อนการพัฒนา Smart City เมืองไทย อาทิ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) เพื่อวิเคราะห์ วางแผนรัมมือให้สามารถการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาในระยะยาว

การสร้างแผนที่ 3 มิติด้วยเทคโนโลยี LiDAR เทคโนโลยีสร้างแผนที่ 3 มิติ ด้วยการใช้แสงเลเซอร์ย่านอินฟราเรดวัดระยะทาง ณ ตำแหน่งต่างๆ ของวัตถุที่สนใจ เหมาะสำหรับการสำรวจพื้นที่ การเกษตร การวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร หรือการสร้างแผนที่ภายนอกและภายในอาคาร เป็นต้น

สามารถลงทะเบียนร่วมงานตั้งแต่วันนี้(18 สิงหาคม 2566) เป็นต้นไป

ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ www.nectec.or.th/ace2023


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ