สำนักงานพัฒนาชุมชนอ.เมืองเชียงราย สนับสนุนสร้างรายได้ 60 ครัวเรือนยากจน ในระบบ จปฐ. TPMAP ThaiQM ต. แม่ข้าวต้ม

ข่าวทั่วไป Tuesday August 29, 2023 14:10 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาชุมชนอ.เมืองเชียงราย สนับสนุนสร้างรายได้ 60 ครัวเรือนยากจน ในระบบ จปฐ. TPMAP ThaiQM ต. แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะครัวเรือนยากจน ครัวเรือนขัดสน ครัวเรือนรายได้น้อย ครัวเรือนหัวไวใจสู้ จากข้อมูล จปฐ. ระบบข้อมูล TPMAP ThaiQM จำนวน 60 ราย ซึ่งได้รับการชี้เป้าจาก ศจพ.อ.เมืองเชียงราย โดยผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือน 4ท.(ทัศนคติ ทรัพยากร ทักษะ ทางออก) จากทีมพี่เลี้ยง กลั่นกรองข้อมูลโดยทีมปฏิบัติการตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำบลแม่ข้าวต้ม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พึ่ง(ผึ้ง)พาตนเอง และการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "

ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย (พช.) หัวหน้าคณะทำงานมิติรายได้ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การฝึกอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ดังนี้ 1.ประสานวิทยากร นายสันติสุข ภัทรสุขเกษม บ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยฮาง ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนด้านการเกษตร 2. การแนะนำรายการเมนูอาชีพสร้างความมั่นคงทางอาหาร -การทำดินปลูก-การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก-การขยายพันธุ์ไม้ผล3. ประสานจัดหาวัสดุฝึกอาชีพ จากเครือข่ายโคกหนองนา พช.เมืองเชียงราย4. ประสานทีมพี่เลี้ยงอำนวยความสะดวกครัวเรือนในการเดินทางมาฝึกอบรมและกลับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง5. สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ผล กล้าพันธุ์ผัก และเมล็ดพันธุ์ผัก สำหรับเป็นทุนให้ครัวเรือนเป้าหมายไปต่อยอด ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ทั้ง 5 กิจกรรม ดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ