เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ตอกย้ำบทบาทผู้นำองค์กรแห่งความยั่งยืน จัดอบรมหลักสูตร "ต้านสภาวะโลกร้อน"

ข่าวเทคโนโลยี Monday September 11, 2023 17:34 —ThaiPR.net

เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ตอกย้ำบทบาทผู้นำองค์กรแห่งความยั่งยืน จัดอบรมหลักสูตร

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX มุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ และหลักการของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นตัวการหลักที่กำลังทำลายโลก พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของ Banking Industry จัดอบรมหลักสูตร Managing Greenhouse Gas Emissions และ Carbon Footprint of Organization Calculation ขึ้นอย่างเข้มข้นตลอด 5 วันเต็ม หวังให้พนักงานในองค์กรตระหนัก และนำความรู้ไปกำหนดแผนและแนวทาง Greenhouse Gas & Carbon Footprint อย่างรอบด้าน และดำเนินการต่อได้อย่างแม่นยำ เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญเพื่อผลักดันให้ NITMX ก้าวสู่ผู้นำองค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง

คุณนิวัฒน์ กัณวเศรษฐ์ Assistant Managing Director Platform Ops เปิดเผยว่า "จากวิกฤตทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในตอนนี้ สอดคล้องกับคำกล่าวของสหประชาชาติที่ว่า ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป โลกของเราจะเข้าสู่สภาวะโลกเดือด หลายองค์กรจึงเริ่มตระหนักและต้องการผลักดันนโยบายสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งเป็น Global Agenda ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โดยมุ่งจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน และใช้หลัก ESG มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างจริงจัง"

เช่นเดียวกับ NITMX รวมทั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ได้ออกแนวนโยบาย "ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน" รวมถึงแผนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ต่างก็มุ่งมั่นที่จะจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเร่งเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุก ด้วยการกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญ เข้าใจถึงปัญหา วางแนวทางการช่วยลดสภาวะโลกร้อนนี้ รวมทั้งหาโอกาส และแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริม Banking Industry ในเรื่องนี้ได้

NITMX จึงจัดอบรมหลักสูตร Managing Greenhouse Gas Emissions และหลักสูตร Carbon Footprint of Organization Calculation ขึ้นภายในองค์กร (In-house Training) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานได้รับรู้รายละเอียดเพื่อนำไปกำหนดแผนงานและแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเรียนรู้วิธีการจัดการคาร์บอนที่ปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ อย่างเข้มข้นตลอด 5 วันเต็ม

โดยการอบรมนี้ ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมเรียนรู้และระดมความคิด เพื่อวิเคราะห์หลักการ การกำหนดขอบเขต การวัดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก (GHG) ตลอดจนการรายงานผลการปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อหาแนวทางลดขนาดของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

"เป้าหมายของการจัดอบรมนี้ เราอยากให้พนักงานเข้าใจภาวะเรือนกระจกว่าไม่ใช่แค่เรื่อง Carbon Emission เท่านั้น รวมถึงเข้าใจ Carbon Footprint ว่าเป็นอย่างไร คำนวณอย่างไร เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร และการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ในแง่ธุรกิจอย่างมาก ทั้งการคำนวณ Carbon Credit เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนได้ ให้สอดคล้องกับการทำ Carbon Neutrality ที่จะเริ่มแพร่หลายภายในปี 2030 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแนวทางของ Sustainability หรือนโยบายด้าน Climate Change ของหลายๆ องค์กรได้อีกด้วย" คุณนิวัฒน์ กล่าว

ที่ผ่านมา NITMX มุ่งมั่นให้คุณค่ากับการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้บริษัทมีโครงการทั้งภายในและภายนอก โดยภายใน มุ่งเน้นการใช้ระบบเข้ามาทดแทน Manual process ที่ใช้กระดาษ ซึ่งจะช่วยลดกระบวนการผลิตกระดาษที่ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงการขนส่งที่ส่งผลต่อการปล่อยคาร์บอนทั้งนั้น อีกทั้งยังมีโครงการภายนอก ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยในการจัดทำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Declaration) และ Alternative credit scoring frameworks เพื่อเพิ่มศักยภาพของการประเมินความเสี่ยงให้มีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ