AIT จับมือ BOI เปิดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนวิสัยทัศน์ประเทศ สู่ศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 13, 2023 12:05 —ThaiPR.net

AIT จับมือ BOI เปิดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนวิสัยทัศน์ประเทศ สู่ศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้จัดพิธีเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (BOI Science and Technology Park) ณ ศูนย์การประชุมของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยผู้เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวประกอบด้วย ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  ดร. สุวิทย์ คุณกิตติ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประสบผลสำเร็จ ศาสตราจารย์คาซูโอะ ยามาโมโตะ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมถึงผู้บริหารจากภาครัฐ เอกชน สถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระจากหลายภาคส่วน เพื่อฉลองบทบาทใหม่ของสถาบันฯ ในฐานะประตูสู่การลงทุนจากกลุ่มธุรกิจและกลุ่มสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ต้องการเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ วิจัย และอุตสาหกรรม              

สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และตั้งสถานประกอบการในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพิ่มเติมในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 ปี (รวมได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 12 ปี) หรือรับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ในขณะที่การได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากด้านภาษีประกอบด้วยการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยรวมถึงการใช้ห้องปฏิบัติการภายในสถาบันฯ  เครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณาจารย์นานาชาติของสถาบันฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลากหลายสาขาและมีความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มูลนิธิ หรือองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสามารถดึงนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและเอกมากกว่า 1,500 คน จากกว่า 45 ประเทศเข้าร่วมทำงานวิจัย การเข้าถึงเครือข่ายศิษย์เก่าและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ภายในสถาบันฯ และการใช้ที่อยู่ของสถาบันฯ ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 535 ไร่

ภายในงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ ภายใต้หัวข้อ "Exploring Business Opportunities and Innovation in Thailand" พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันฯ ที่จัดไว้สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจะจัดตั้งบริษัทในเขตอุทยานวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ การเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของ CSi Bangkok ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่จัดตั้งในเขตอุทยานวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนจะช่วยให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรม  เพื่อช่วยยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันในระดับนานาชาติของประเทศไทยในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ