วว. รับรางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 13, 2023 15:56 —ThaiPR.net

วว. รับรางวัล

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2566 โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจากผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการลูกค้าออนไลน์ครบวงจร "วว. JUMP" (TISTR Joint Unit -Task Platform) ทั้งนี้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลและการปรับปรุงการให้บริการ รวมทั้งลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

แพลตฟอร์มบริการลูกค้าออนไลน์ครบวงจร "วว. JUMP" (TISTR Joint Unit -Task Platform) วว. พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระดับประเทศ พัฒนาระบบโดยบุคลากร วว. ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล

ระบบ "วว. JUMP" มีจุดเด่น ดังนี้ 1) เป็น One Stop Solution งานบริการด้าน วทน. ระดับประเทศ 2) ลูกค้าสามารถเข้าถึงงานบริการ วทน. ได้สะดวก รวดเร็ว ได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์การเข้าใช้บริการของลูกค้า 3) ลดขั้นตอนดำเนินงาน สามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกพื้นที่ 4) ให้บริการด้าน วทน. ตอบโจทย์ 45 กลุ่มอุตสาหกรรม 5) มีรายการทดสอบมากกว่า 1,000 รายการ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับชาติและมาตรฐานสากล 6) เป็นระบบงานที่สนับสนุนนโยบาย Digital Transformation โดยเฉพาะ e-payment และการให้บริการที่สะดวกของภาครัฐ 7) มีระบบการพัฒนาฐานข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้าน วทน. ให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างทันท่วงทีขอเชิญผู้สนใจเข้ามาใช้ระบบบริการลูกค้าออนไลน์ "วว. JUMP" ได้ที่ เว็บไซต์ วว. www.tistr.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ