บางจากฯ เสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของเอสโซ่ (ประเทศไทย) ถือครองหุ้นจำนวน 76.34% จากจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 16, 2023 10:47 —ThaiPR.net

บางจากฯ เสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของเอสโซ่ (ประเทศไทย) ถือครองหุ้นจำนวน 76.34% จากจำนวนหุ้นทั้งหมด

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บางจากฯ") เสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("เอสโซ่ (ประเทศไทย)") ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 - 12 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้แสดงเจตนาขายจำนวน 358,407,198 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งสื้นจำนวน 1,177,108,000 หุ้น ส่งผลให้ภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อฯ บางจากฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 76.34

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ตามที่บางจากฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 65.99 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือจำนวน 1,177,108,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 344.01 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ เอสโซ่ (ประเทศไทย) ในราคา 9.8986 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของเอสโซ่ (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบางจากฯ ได้ชำระค่าหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ปัจจุบัน บางจากฯ ถือหุ้นเอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็นจำนวน 2,642,157,198 หุ้น (หุ้นที่ถืออยู่เดิมรวมกับหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย) หรือคิดเป็นร้อยละ 76.34 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด"

"จำนวนหุ้นที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ คิดเป็นมูลค่า 3,547,729,490 บาทนี้ บางจากฯ ได้ใช้เงินกู้จากวงเงินสินเชื่อระยะยาวจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นพันธมิตรสนับสนุนการเติบโตของ บางจากฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยภายหลังการใช้เงินกู้ครั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนของบางจากฯ ยังอยู่ในระดับไม่เกิน 1.1 เท่า สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางฐานะการเงินของบางจากฯ ทั้งนี้ บางจากฯ พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจร่วมกัน"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ