พช.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดเรื่องราว ของผ้าลำพูน

ข่าวทั่วไป Wednesday October 25, 2023 08:40 —ThaiPR.net

พช.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดเรื่องราว ของผ้าลำพูน

พช.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดเรื่องราว ของผ้าลำพูน ตามโครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มอบหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด ฑู ครีเอชั่น กรุ๊ป ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดเรื่องราว ของผ้าลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดลำพูน แยกตามประเภทผ้า ได้แก่ (1) ผ้ายกดอก (ทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย) (2) ผ้าฝ้ายทอมือ (3) ผ้าบาติก และ (4) ผ้าชนเผ่า กำหนดระยะเวลาดำเนินการเดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน - ในวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2566 ได้ลงพื้นที่สืบค้นข้อมูล ถอดบทเรียนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของผ้าลำพูน

รวมถึงปราชญ์ชุมชนผู้มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านผ้าลำพูน จากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง,อำเภอลี้,อำเภอบ้านโฮ่ง, อำเภอแม่ทาและอำเภอเมืองลำพูน - ทั้งนี้ผลผลิตจากการดำเนินโครงการฯ จะได้หนังสือบันทึกภูมิปัญญาผ้าลำพูนและรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สำหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผ้าลำพูนและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดผ้าลำพูน มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สืบงานศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ