อพท. ปั้น "เชียงราย-สุพรรณบุรี" ขึ้นชั้นสากลเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ปี66 วางโรดแมปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Wednesday November 1, 2023 15:04 —ThaiPR.net

อพท. ปั้น

อพท. ปลื้มความสำเร็จดัน"เชียงราย สุพรรณบุรี"พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขึ้นแท่นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ปี 2566 ชู เชียงราย เมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ สุพรรณบุรี ด้านดนตรี เร่งขับเคลื่อนแผน 2 จังหวัด รุกยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 5 ปี ร่วมภาคีเครือข่ายพร้อมเตรียมพัฒนาเครือข่ายพื้นที่พิเศษ พื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้เชียงรายและสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในความดูแลรับผิดชอบของ อพท. เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในระดับโลก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN ) ประจำปี 2566 โดยเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ (City of Design) และสุพรรณบุรี ด้านดนตรี (City of Music) ซึ่งในปีนี้มีเมืองที่ได้รับการประกาศเพิ่มขึ้นอีก 55 เมือง รวมเมืองต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แล้ว 350 เมืองทั่วโลก นับเป็นความสำเร็จของ อพท.และภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองระยะ 5 ปี เพื่อผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

" อพท.ได้ร่วมกับจังหวัดดำเนินการตามโรดแมป 5 ปี โดยในส่วน จ.สุพรรณบุรี ได้วาง แผนขับเคลื่อนตามเป้าหมาย "สุพรรณบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี" ได้วางแผนการดำเนินงานด้านผ่านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และต่อยอดให้เป็นเมืองแห่งดนตรี เนื่องจาก จ.สุพรรณบุรี มีรากฐานวัฒนธรรมทางด้านดนตรีที่เข้มแข็ง ผสมกลืมกลืนกับวิถีชีวิตของของในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ภาษาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ รวมทั้งยังเป็นจังหวัดที่ผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความสำคัญกับประเทศมายาวนาน ทั้งปูชนียบุคคลทางด้านดนตรีและศิลปินแห่งชาติ" นาวาอากาศเอก อธิคุณ กล่าว

ส่วน จ.เชียงราย ดำเนินการต่อยอดจากแผนที่นำทางที่ได้ร่วมจัดทำไว้เดิมในปี 2564 โดย อพท. ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติตามแผนขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองแห่ง การออกแบบ ซึ่งเชียงรายมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีศิลปินล้านนาจำนวนมาก มีการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สืบทอดกันมาทั้งจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางท้องถิ่น และยังมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นอกจากการทำงานด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว อพท. ได้เตรียมเครือข่ายการพัฒนาเมืองเพื่อเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในพื้นที่พิเศษของ อพท. ได้แก่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมืองในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราช) และอีกหลายเมืองที่ได้มีการศึกษาศักยภาพไว้เบื้องต้นเพื่อผลักดันให้เกิดการรับรู้ศักยภาพของประเทศไทยในระดับโลก เพื่อปักหมุดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยให้มีเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ในด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ