ม.หอการค้าไทย ทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

ข่าวทั่วไป Tuesday November 7, 2023 15:30 —ThaiPR.net

ม.หอการค้าไทย ทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ รศ.ดร.ธนวรรธ์น พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพรหมวงศาราม แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะผู้บริหาร ม.หอการค้าไทย ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร/อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/อาจารย์ สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ /ผศ.วรวิทย์ จิตรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าม.หอการค้าไทย ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ อาจารย์ สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ ประธานคณะทำงานดำเนินการทอดกฐินประจำปี 2566 กล่าวว่า รศ.ดร.ธนวรรธ์น พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนที่มาร่วมงาน ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ อย่างหาที่สุดมิได้ และการดำเนินงานในการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายฯ อธิการบดี รศ.ดร.ธนวรรธ์น พลวิชัย มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการสืบศานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทย ที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมไทย ได้เรียนรู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการน้อมนำ ศาสตร์พระราชาเข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติตน ธำรงรักษาเทิดทูนซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ