'สสจ.นครพนม' ประชุม กก.บริหาร ขับเคลื่อนภารกิจงานสาธารณสุข เตรียมผลงาน Quick Win เห็นผล 100 วัน

ข่าวทั่วไป Tuesday November 7, 2023 16:45 —ThaiPR.net

'สสจ.นครพนม' ประชุม กก.บริหาร ขับเคลื่อนภารกิจงานสาธารณสุข เตรียมผลงาน Quick Win เห็นผล 100 วัน

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2566 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานภารกิจของหน่วงาน พร้อมมอบนโยบาย ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุทราบ อาทิ การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภารพที่ 8 การจัดกิจกรรม "มหกรรมรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพ ประจำปี 2566" งานบุญทอดกฐินสาธารณสุขสามัคคี ณ วัดประชาสามัคคี (วัดพระธาตุโพนสวรรค์) อำเภอโพนสวรรค์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 การเตรียมผลงานนำเสนอนโยบาย Quick Win ให้เห็นผลใน 100 วัน ที่จังหวัดอุดรธานี การติดตามเร่งรัดฉีดวัคซีน HPV (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ซึ่งจะประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ติดตามผลทุกวันศุกร์ รายงานสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยงาน การให้กลุ่มงานประชุมร่วมกับผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กำหนดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหัด (คปสจ.) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานและแผนงานของทุกกลุ่มงาน อาทิ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานโรงพยาบาลมินิธัญญารักษ์ การพิจารณากำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพฯ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 รายงานความคืบหน้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ร่างคำสั่งคณะกรรมการกำกับ ติดตามงานตามนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส Quick Win 100 วัน การดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข แนวทางปฏิบัติการควบคุมงบประมาณและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานมะเร็งครบวงจร รายงานผลการคัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนาบารมีเฉลิมพระเกียรติฯ การประเมินยกระดับสถานประกอบการเป็น Wellness Center การดำเนินงานด้านการประกันสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2567 ยกรัดบ 30 บาทพลัส Quick Win 100 วัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ