ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวทั่วไป Monday November 13, 2023 11:48 —ThaiPR.net

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี

ธนาคารกรุงเทพ น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดขบวนแห่อัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ รวมพลังศรัทธาจากลูกค้า พนักงาน หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา และร่วมทำบุญเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,445,339.50 บาท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ประธานฝ่ายฆราวาส นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท นายกึกก้อง รักเผ่าพันธ์ รองผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจณี คงคาลัย และ นางสาวสุทธิรัตน์ พาชีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ Senior Vice President ผู้จัดการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 โดยได้รับความเมตตา จากพระครูยุตติคุณากร (สายหยุด คุณยุตฺโต ดร.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี-บ้างสร้าง (ธ) เจ้าอาวาส วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน

โอกาสนี้หัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้เกียรติร่วมในพิธีที่วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ด้วยพลังศรัทธาของคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,445,339.50 บาท โดยธนาคารได้เข้าดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์งดงามสมกับเป็นพระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองปราจีนบุรี และแล้วเสร็จทันกำหนดการงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวง หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 เพื่อร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาระและถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรที่มีศรัทธา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

สำหรับ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง (แม่น้ำปราจีนบุรี) เป็นวัดในธรรมยุกตินิกายวัดแรกของจังหวัดปราจีนบุรี สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2422 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นางประมูล โภคา (แก้ว ประสังสิต) ครั้นเมื่อ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) สละตำแหน่งเจ้าเมืองพระตะบอง แล้วย้ายมาพำนักที่จังหวัดปราจีนบุรี ท่านได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ รวมทั้งก่อสร้าง ศาสนสถานต่างๆ ในวัดแก้วพิจิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้ออกแบบและเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างพระอุโบสถหลังปัจจุบัน ซึ่งมีสีแดงอิฐและสีชมพู ก่อสร้างและตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทย จีน เขมร และยุโรป ทำให้วัดแก้วพิจิตร มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความงดงามจนถึงปัจจุบัน วัดแก้วพิจิตรยังถือได้ว่าเป็นวัดประจำสกุล "อภัยวงศ์" โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551

"พระรัตนสุวรรณ" พระพุทธรูปประจำวัด เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญ ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ โดยเป็นพระพุทธรูปทองคำทรงเครื่องสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ประดับอัญมณีที่พระอุระและที่ปลายพระเศียร หน้าตักกว้าง 4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว พร้อมฐานเงินลงยาสีเขียว ตามตำนานกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานให้ตระกูลอภัยวงศ์เมื่อครั้งไปรับราชการที่เมืองพระตะบอง โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้นำกลับมาเมื่อครั้งที่ย้ายมาพำนักที่จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาเมื่อมีการบูรณะวัดแก้วพิจิตรจึงได้อัญเชิญมาถวายให้เป็นพระประจำวัดเพื่อเป็นที่สักการะของประชาชน ส่วนพระประธานประจำพระอุโบสถ คือ หลวงพ่ออภัยวงศ์ (หลวงพ่ออภัย) ปางอภัยทาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ