วว. ร่วมประชุม WAITRO Executive Board - RFP Meeting ณ เมือง Gebze ประเทศทุร์เคีย

ข่าวทั่วไป Monday November 20, 2023 21:03 —ThaiPR.net

วว. ร่วมประชุม WAITRO Executive Board - RFP Meeting ณ เมือง Gebze ประเทศทุร์เคีย

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติกุล  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย  นางสาว พิมประไพ  ศุภรรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์อาวุโส  กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม WAITRO Executive Board - RFP Meeting ในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2566  ณ Tubitak Marmara Research Center เมือง Gebze ประเทศทุร์เคีย 

ทั้งนี้ วว. เข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก World Association of Industrial and Technological Research Organizations (WAITRO) ให้เป็นหน่วยงานผู้ประสานงานกับสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Focal Point for Asia and the Pacific) โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2019 ถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกำหนดอนาคตการบริหารจัดการงานของ WAITRO  

โดยมีวาระการประชุม อาทิ การจัดตั้ง WAITRO Operation e.V. ในประเทศเยอรมนี เพื่อเป็นหน่วยงานย่อยในการช่วยขับเคลื่อนแผนงานของ WAITRO สร้างโอกาสความยืดหยุ่นด้านงบประมาณของสมาคม เพิ่มโอกาสรับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น Europian Union (EU) ขับเคลื่อนผลงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงการเตรียมงานประชุมวิชาการ WAITRO Summit 2024 และการประชุมสามัญสมาชิกที่กำหนดจะจัดขึ้นปลายปี 2024  เป็นต้น

 โอกาสนี้ วว. ได้รายงานผลการดำเนินงานแก่ภูมิภาคในปี 2023 ซึ่ง วว. ได้ดำเนินงานร่วมกับ WAITRO Secretariat Office และ Regional Representative อย่างใกล้ชิด ได้แก่ การจัดกิจกรรม Regional Events และการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกในภูมิภาค  แผนงานที่จะดำเนินการในปี 2024  เช่น กิจกรรมวิชาการขับเคลื่อน SDG 2  Zero Hunger ผ่านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร  SDG 12 Responsible Production and Consumption  และกิจกรรมอื่นๆ  เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้โอกาสทุนวิจัยระหว่างเอเชียและยุโรป  การฝึกอบรมด้านการผลิตสินค้าตามข้อกำหนดฮาลาลระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางและเอเชีย ซึ่งเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการ  เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ