"หาดทิพย์" (HTC) คว้าคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ5 ดาว"ดีเลิศ" ประจำปี 2566

ข่าวทั่วไป Wednesday November 22, 2023 15:48 —ThaiPR.net

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมน้ำอัดลม ที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก โคคา-โคลา คัม ปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CG Rating) ประจำปี 2566 ใน "ระดับดีเลิศ" (Excellent) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 96% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 782 บริษัท

ผลการประเมินในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ "เรา คือ ผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ "หาดทิพย์"  ที่ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และเศรษฐกิจ (Governance)  โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่กับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ