ปตท.สผ. คว้ารางวัลด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม จากเวทีระดับประเทศและสากล

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday November 29, 2023 08:32 —ThaiPR.net

ปตท.สผ. คว้ารางวัลด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม จากเวทีระดับประเทศและสากล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในประเทศไทยและต่างประเทศในด้านการดำเนินธุรกิจตามบรรษัทภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี CGR 2023 รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส รางวัล ESG Initiative of the Year และรางวัล Steward Leadership 25 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • รางวัลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ "ดีเลิศ" (Excellent) หรือ 5 สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และติดหนึ่งใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (CGR 2023) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่ง ปตท.สผ. อยู่ในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดประเมินครั้งแรกในปี 2544
  • รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่งมอบให้องค์กรที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปีนี้ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 5
  • รางวัล ESG Initiative of the Year จากเวที Asian Oil and Gas Awards ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asian Power Magazine ประเทศมาเลเซีย จากการดำเนินงานที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพให้กับทะเลไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายใน 17 จังหวัด รอบอ่าวไทย
  • รางวัล Steward Leadership 25 (SL25) จากการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) โดย ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 25 องค์กรในเอเชียที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว รางวัลนี้จัดขึ้นโดย Stewardship Asia Centre CLG Limited ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ร่วมกับ INSEAD Hoffmann Global Institute for Business and Society, WTW และหนังสือพิมพ์ The Straits Times ประเทศสิงคโปร์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ