คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ โชว์ต้นแบบ Sustainable Business Model ภายในงาน "บัญชี แฮปปี้ Farm Fair" ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน พร้อมเปิดตัว CBS Application เชื่อมโยงคาร์บอนเครดิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Monday December 18, 2023 16:01 —ThaiPR.net

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ โชว์ต้นแบบ Sustainable Business Model ภายในงาน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CBS) จัดงานใหญ่ "บัญชี แฮปปี้ Farm Fair" ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน โดยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), กระทรวงพาณิชย์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ ภายในงานนำเสนอ โอกาสใหม่ในวงการอุดมการศึกษา

นำร่องต้นแบบ Sustainable Business Model ให้กับสังคม พร้อมเปิดตัว CBS Application ซึ่งเป็น DEEP Technology ด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้บันทึก Carbon Footprint by Transaction เป็นครั้งแรกของประเทศ โชว์ต้นแบบการเชื่อมโยงเกษตรกรเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สร้างจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เห็นความสำคัญของคุณค่าเกษตรกรรมไทย ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 ณ ลานสนามหญ้าหน้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)กล่าวว่า

งาน"บัญชี แฮปปี้ Farm Fair" ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า สถาบันอุดมศึกษาวันนี้ ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ให้ความรู้แต่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการนำนิสิต นักศึกษาให้ได้มาทำงานปฏิบัติจริงกับชุมชนเกษตรกรจริง โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน นอกจากนี้เป็นการแสดงถึงการสร้างพลังความร่วมมือกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่บริบทสุดท้ายเป็นการสร้างความสุขให้กับสังคมและทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้ มีความหมายมากกว่างานรื่นเริง แต่เป็นตัวอย่างที่ดีในการก้าวออกมาสร้างการเรียนรู้ และเป็น Real Business in the school อย่างแท้จริง ดิฉันดีใจที่ได้เห็นการประสานพลังกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และเกษตรกร ร้านค้าจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชนมากมาย ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์งาน Fair นี้ ให้เป็นมากกว่าแค่ตลาดผลไม้ อาหาร แต่ยังเป็นตลาดแห่งความรู้ และประสบการณ์ สำหรับนิสิต เป็นตลาดแห่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สำหรับชุมชน และเกษตรกร ตลาดสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันของภาครัฐ และเอกชน

ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) กล่าวว่า

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และท่านอธิการบดีจุฬาฯศ.ดร.บัณฑิต

เอื้ออาภรณ์, กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "บัญชี แฮปปี้ Farm Fair" ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน โดยงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงพาณิชย์

และงาน "บัญชี แฮปปี้ Farm Fair" ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน เป็นงานที่คณะฯ ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการเชื่อมโยงเกษตรกรและนิสิตในการทำธุรกิจ ในรูปแบบของ The Real Farmer Business in the schoolโดยเปิดโอกาสให้มีการเชื่อมโยงเกษตรกรท้องถิ่น ที่อยากหาช่องทางในการพัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเองในอนาคต กับนิสิต บัญชี จุฬาฯ ที่กำลังมองหาโอกาส และประสบการณ์ในการทำงานจริง ทำให้เกิดโครงการพัฒนา"แผนธุรกิจใหม่" ร่วมกันระหว่าง CBE (Chula Business Enterprise) ขึ้นภายใต้แนวคิด ความยั่งยืน Sustainable Business Model

นอกจากนี้ CBS ยังเป็นผู้นำในการใช้ DEEP Technology ด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้บันทึก Carbon Footprint by Transaction และออกเป็น Blockchain Carbon Receipt เป็นครั้งแรกของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Contract มาช่วยในการชดเชยคาร์บอน ทำให้งาน บัญชี แฮปปี้ Farm Fair เป็นต้นแบบการบูรณาการร่วมกับการศึกษา เกษตรและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เปิดตัว CBS Application แพลตฟอร์มซื้อขายที่เตรียมนำสินค้าเกษตรขึ้นมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้พาร์ทเนอร์สำคัญอย่าง Cero มาร่วมต่อยอดแอพลิเคชัน สร้างระบบ Sustainable CRM ที่ทุกการซื้อสินค้าเกษตร และกิจกรรมที่สมาชิกทำเพื่อลดการก่อคาร์บอนในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ถุงผ้า การเอาแก้วมาเอง สามารถสแกนผ่านแอพเพื่อสะสม CBS Credit เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และของรางวัลมากมาย และในงานนี้นิสิตในรายวิชา Entrepreneur ยังเข้ามาร่วมรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร มาแปรรูปเป็นเมนูพิเศษ จำหน่ายผ่าน CBS Pop-Up Cafe อีกด้วย

การจัดกิจกรรมของงาน "บัญชี แฮปปี้ Farm Fair" ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน ตั้งเป้าเป็น Chula Carbon Neutral Fair ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ยึดหลัก SDGs ตั้งแต่รูปแบบการจัดงานที่เป็นงานกลางแจ้งเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด และการหา Partnership และพัฒนา Business Model ใหม่ๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีมาช่วยกันต่อยอดสินค้าจากเกษตรกรโดย CBE และชุมชนท้องถิ่นโดยชุมนุม SIFE ให้เกิดการซื้อขาย สร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สินค้า และของที่ใช้ในงานยังเป็นของที่รีไซเคิลมาจากเศษวัสดุตามแนวคิดของ Circular Economy โดยงานนี้ยังมีการเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานนำเสื้อผ้า และของใช้ที่ไม่ใช้แล้ว มาบริจาคเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคจากเครือสหพัฒน์ ในราคาพิเศษสุดๆ พร้อมรับของแจกในงานอีกมากมาย โดยทุกกิจกรรมในงานตั้งแต่การรับถุง Recycled Shopping, ซื้อสินค้าเกษตร ชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงการนำแก้วมาเองสามารถเริ่มต้นสะสมเป็น CBSCredit ผ่านแอพ CBS เพื่อแลกเป็นของรางวัล และสิทธิประโยชน์มากมาย และขยะที่แยกอย่างเป็นระบบในงานนี้จะถูกส่งต่อไปรีไซเคิลหมุนเวียนใช้ต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ศาสตราจารย์ นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ คณบดี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า งาน"บัญชี แฮปปี้ Farm Fair" ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน เป็นการจุดประกายแนวคิดความยั่งยืนให้กับสังคมและนับเป็นโอกาสดีครั้งสำคัญที่นิสิต จุฬาฯได้ทำกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร และองค์กรภายนอก ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนิสิต และเกษตรกร ที่จะสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ