EXIM BANK รับรางวัล "Best Practice" หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล "ดีเลิศ"

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 20, 2023 08:52 —ThaiPR.net

EXIM BANK รับรางวัล

นางสาวนารีมาลย์ เจียงประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล Best Practice หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ จากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะที่ EXIM BANK เป็นหน่วยงาน ซึ่งใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ GPPC ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด สอดคล้องกับแนวนโยบายของ EXIM BANK ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและการตลาดที่เป็นธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็ว ๆ นี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ