วว. แนะวัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว

ข่าวทั่วไป Friday January 5, 2024 10:40 —ThaiPR.net

วว. แนะวัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาการนำก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็น "วัสดุเพาะต้นอ่อนทานตะวัน"  ซึ่งมีข้อดี คือ อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีกว่าการปลูกด้วยดิน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้วย

หลักการ   นำก้อนเห็ดเก่ามาเป็นวัสดุเพาะ และนำเชื้อต้านทานโรคพืช คือ ไตรโครเดอร์มาและยีสต์ ใส่เพิ่มเข้าไป เพื่อช่วยต้านทานโรคและชักนำความแข็งแรงให้กับพืช

ประโยชน์ของวัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว  มีดังนี้

1) แก้ปัญหาการเน่าเสียของต้นกล้าทานตะวันระหว่างการเพาะปลูก เนื่องจากราสาเหตุโรคพืช

2) อัตราการงอกของต้นอ่อนทานตะวันเพิ่มขึ้น และน้ำหนักต้นมากขึ้นกว่าเดิม

3) ใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร

ระยะเวลาการผลิต   4 วัน

ต้นทุนการผลิต  300 บาทต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ชุด

ข้อแนะนำและควรระวัง

1) การตีก้อนเห็ดต้องตีป่นละเอียด

2) สถานที่คลุกต้องมีความสะอาดหรือกองปุ๋ยควรมีผ้าใบรอง

3) การเพาะเชื้อ พื้นที่ต้องสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

4) การรดน้ำต้นอ่อนทานตะวัน ต้องรดเช้า-เย็น เนื่องจากเป็นกลุ่มพืชที่ต้องการความชื้นสูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.  โทร. 0 2577 9000 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ