TGE ฟอร์มสวย ปี 66 กำไรพุ่ง 10.9% แตะ 240 ลบ. ตั้ง "สืบตระกูล บินเทพ" นั่ง CEO ประกาศพร้อมลุยประมูลโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง ผนึกพันธมิตรทั้งในและตปท.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 19, 2024 10:10 —ThaiPR.net

TGE ฟอร์มสวย ปี 66 กำไรพุ่ง 10.9% แตะ 240 ลบ. ตั้ง

TGE ฟอร์มสวย ปี 66 กำไรพุ่ง 10.9% แตะ 240 ลบ. ตั้ง "สืบตระกูล บินเทพ" นั่ง CEO ประกาศพร้อมลุยประมูลโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง ผนึกพันธมิตรทั้งในและตปท. - รุกตลาดคาร์บอนเครดิต หนุนอนาคตโตก้าวกระโดด

TGE โชว์ผลการดำเนินงานปี 66 กำไรพุ่ง 10.9% แตะ 240 ล้านบาท ผลจากรับรู้รายได้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และการบริหารต้นทุนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ บอร์ดใจดีสั่งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0026 บาท กำหนดจ่าย 24 พ.ค. 67 พร้อมตั้ง "สืบตระกูล บินเทพ" นั่งเก้าอี้ซีอีโอ มีผล 1 มี.ค.นี้ ฟากบอสใหญ่ "พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล" เดินหน้าอัพผลงานปี 67 ลุยประมูลโครงการโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง ตั้งเป้าคว้าสัมปทานเพิ่ม ดันกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งแตะ 96 เมกะวัตต์ เตรียมรุกขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีความเชี่ยวชาญ นำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า พร้อมบุกตลาดคาร์บอนเครดิตแนวโน้มเติบโตสูง และเจรจากับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลักดันอนาคตเติบโตก้าวกระโดด

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566) บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% จากงวดเดียวกันในปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 216.4 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการดำเนินงานในปีนี้อยู่ที่ 911.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 938.1 ล้านบาท

ทั้งนี้ การที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าไฟฟ้า ต้นทุนค่าวัตถุดิบที่ลดลงจากการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรายการเกี่ยวกับเงินชดเชยจากค่าประกันภัย ส่วนรายได้รวมลดลงเล็กน้อยเกิดจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า TBP และการลดลงของรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทานของโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย ซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญ คือ มีการโอนสินทรัพย์ให้แก่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อครบกำหนดตามสัญญากำจัดขยะมูลฝอย (BOOT)

ขณะเดียวกัน ปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 33.9% เพิ่มขึ้นจาก 33.3% ในปีก่อน โดยมีผลจากการเติบโตของรายได้จากการขายไฟฟ้า ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าต่อยอดรายได้รวม คิดเป็น 93.8% เพิ่มขึ้นจากอัตรา 86.7% ของปีก่อน ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 2566 อยู่ที่ 26.3% เพิ่มขึ้นจาก 23.1% ในปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากการเติบโตของรายได้จากการขายไฟฟ้า ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น ประกอบกับการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบปรับลดลง และรายได้ชดเชยจากประกันภัยดังกล่าวข้างต้น

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,186,000 บาท หรือ 5% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0026 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 5,720,000 บาท หรือ 30% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ หักด้วยเงินสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2567

รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสืบตระกูล บินเทพ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567

สำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัท TGE คาดว่าจะได้รับสัมปทานเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งโดยรวมกว่า 96 เมกะวัตต์ ตลอดจนมีแผนรุกเข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่กลุ่มบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และรุกตลาดคาร์บอนเครดิตเพื่อตอบสนองแนวโน้มในอนาคตที่จะมีความต้องการคาร์บอนเครดิตมากขึ้น รวมถึงเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"กลุ่มบริษัท TGE ตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเภทชีวมวลและขยะชุมชนของไทย โดยคาดว่าภายในปี 2575 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 200 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งและได้รับสัมปทานรวม 76.6 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันได้เริ่มบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะทำให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนเจรจากับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยเน้นด้านพลังงานสะอาด และสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจ สนับสนุนอนาคตให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด" นายพงศ์นรินทร์ กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ