มบส.เร่งทบทวนแผนยุทธศาสตร์ นำจุดแข็งและเทคโนโลยีมาพัฒนา มุ่งสู่ World Class University

ข่าวทั่วไป Monday March 4, 2024 11:15 —ThaiPR.net

มบส.เร่งทบทวนแผนยุทธศาสตร์ นำจุดแข็งและเทคโนโลยีมาพัฒนา มุ่งสู่ World Class University

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมกับมอบนโยบาย โดยมีการทบทวน 4 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ ซึ่งในการทบทวนจะใช้ SOAR Analysis มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาจุดแข็งและโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายขององค์กรในอนาคตและนำSWOT Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ มาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานด้วย

ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังนำค่านิยมองค์กร( BSRU PHENOMENA)มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อการเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งความรุ่งเรือง เน้นเรื่องศักยภาพรอบด้าน ยึดแนวคิดผู้ประกอบการ ร่วมมือสอดประสานสามัคคี กายใจสุขดี มีรอยยิ้มนำ ยึดคุณธรรม จริยธรรมดำรง ธำรงวัฒนธรรมไทยสรรค์สร้าง เปิดกว้างมุมมองที่แตกต่างและเสริมสร้างทัศนคติที่มีค่า เพื่อร่วมพัฒนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ตลอดจนต้องยึดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย การสร้างคุณค่า นำภูมิปัญญาไทยสู่สังคมที่ยั่งยืน พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงและความมั่นคง รวมทั้งจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพ สู่การเป็นWorld Class University ในอนาคตด้วย

"การวางแผนยุทธศาสตร์การทำงานที่สำคัญจะต้องเน้น 3 ส่วนหลัก คือ 1.ด้านนักศึกษา และบัณฑิต ที่จะต้องมีการสร้างหลักสูตรใหม่ หรือควบรวมสหสาขาวิชา เพื่อดึงดูดผู้สนใจ รวมทั้งผลักดันหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อเป็นหลักสูตรแห่งอนาคต 2.ด้านบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่จะต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรเหล่านี้ เพื่อเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในสายอาชีพ และที่สำคัญเรื่องของสวัสดิการที่จะต้องมีการสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการและทักษะการทำงานในทุกด้าน และ3.ด้านธุรกิจการศึกษา จะต้องสร้างความมั่นใจในระบบบริหารงานด้วยการตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการใช้งบประมาณอย่างละเอียด รอบคอบและเพิ่มโครงการสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ" ผศ.ดร.คณกร กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ