โซเด็กซ์โซ่ อมฤต ผู้นำการให้บริการด้านอุตสาหกรรมชายฝั่ง ประกาศต่อยอดธุรกิจสร้างคลังสินค้า พร้อมสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่น

ข่าวเศรษฐกิจ Monday March 4, 2024 11:03 —ThaiPR.net

โซเด็กซ์โซ่ อมฤต ผู้นำการให้บริการด้านอุตสาหกรรมชายฝั่ง ประกาศต่อยอดธุรกิจสร้างคลังสินค้า พร้อมสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่น

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมฤต (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท โซเด็กซ์โซ่เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดผู้ให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส ได้ประกาศเปิดคลัง สินค้า(Warehouse) เพื่อให้บริการลูกค้าอย่าง เป็นทางการแล้วบนพื้นที่กว่า 1 ไร่ ใน จ.สงขลาโดยคลังสินค้าแห่งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการลูกค้าในอุตสาหกรรมชายฝั่งด้านแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งนี้นอกจากจะช่วยให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสร้างกำไร เพิ่มขึ้นแล้วยังสามารถสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

คุณอาร์โนด์ เบียเลคกิ กรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซเด็กซ์โซ่ กล่าวว่า"ปัจจุบัน ลูกค้าให้ความสำคัญกับบริษัท ที่มีระบบคลังสินค้าที่มีมาตรฐานและมีการรับรองคุณภาพซึ่งการมีคลังสินค้าช่วยให้ เราสามารถบริการได้ครบวงจร และยังทำให้เราสามารถต่อรองราคาคัดสรรสินค้าคุณภาพจากซัพลายเออร์เพื่อจัดเก็บสินค้าในช่วงที่มีราคาถูกเพื่อตรึงราคาในการรักษาค่าบริการถึงแม้ว่าราคาสินค้าเหล่านั้นจะมีราคา ที่ปรับสูงขึ้นในตลาดก็ตาม ซึ่งคลังสินค้าของโซเด็กซ์โซ่ อมฤต ที่จ.สงขลา นี้ ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงานในท้องถิ่นอีกด้วยโดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณชุมชนที่ใกล้เคียงก่อน เพื่อเข้าร่วมงานประจำในตำแหน่งต่างๆ เช่น พนักงานยกของ พนักงาน สนับสนุน ช่างซ่อม ฝ่ายจัดซื้อฝ่ายควบคุมคุณภาพ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ และรถเครน เป็นต้น"

วิลเลี่ยม โวเวลล์ ผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ ธุรกิจพลังงานและทรัพยกรและธุรกิจบริการอาหาร บริษัทโซเด็กซ์โซ่ อมฤต (ประเทศไทย) จำกัด "สำหรับระบบคลังสินค้าที่นอกจากจะต้องมีมาตรฐานสูงและมีการรับรองคุณภาพแล้วการรับรองคุณภาพนั้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร งานคุณภาพ หรือ ISO 9001: 2015การรับรองมาตรฐานสากลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือ ISO 14001: 2015และการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO 45001: 2018เพราะนอกจากจะช่วยให้การบริหาร จัดการแบบเบ็ดเสร็จและมีคุณภาพแล้วยังเป็นการยืนยันว่ามีระบบงานที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Business Practices)ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

สำหรับการออกแบบคลังสินค้าสำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบและตู้คอนเทนเนอร์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้

1. พื้นที่เก็บสต็อก (ในร่ม)

- สต็อกแห้ง: วัตถุดิบแห้งต่างๆ เช่น แป้ง น้ำตาล เกลือ ข้าวสาร ฯลฯ

- สต็อกชิลเลอร์: วัตถุดิบที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด นม ฯลฯ

- สต็อกฟรีซเซอร์: วัตถุดิบที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำมาก เช่น เนื้อสัตว์แช่แข็ง ไอศกรีมฯลฯ

2. พื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์

- ตู้คอนเทนเนอร์: เป็นพื้นที่จัดเก็บของที่ต้องใช้เป็นประจำทุกวันและมีการหมุนเวียนใช้งานตลอดเวลา เช่น อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือ อะไหล่ ฯลฯ

3. พื้นที่ปฏิบัติงาน

- การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์:พื้นที่สำหรับตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์ก่อนใช้งานว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม่

- การล้างทำความสะอาด: พื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์หลังใช้งาน

- พื้นที่เตรียมส่ง: พื้นที่สำหรับจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ที่โหลดสินค้าเสร็จแล้วรอการส่งไปยังท่าเรือเพื่อนำไปใช้งานที่แท่นขุดเจาะของลูกค้า

ปัจจุบัน คลังสินค้าแห่งนี้ได้เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจด้านพลังงานแท่นขุดเจาะที่มีฐานผลิตอยู่นอกชายฝั่งเป็นหลัก และมีแผนจะขยายการบริการ ไปยังภาคธุรกิจอื่นๆในอนาคต เช่น เหมืองถ่านหิน เหมืองทอง เหมืองลิเธียม ในประเทศไทย"

เกี่ยวกับบริษัทบริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมฤต (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนของกลุ่มบริษัทอมฤต ซึ่งให้บริการในอ่าวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 นอกจากสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ มีฐานปฏิบัติงานที่สัตหีบ ฐานปฏิบัติการย่อยนครศรีธรรมราชฐานปฎิบัติการสงขลา และมีฐานบริการนอกชายฝั่งกว่า 20 ฐาน มีพนักงานทั้งหมดกว่า 500 คนที่ให้บริการ ลูกค้ากว่า 2,500 คนต่อวัน ผ่านบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มบริการทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่อาศัย บริการลอนดรี้โซลูชั่น และบริการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ และอุปกรณ์สำหรับงานนอกชายฝั่ง ปัจจุบัน บริษัท โซเด็กซ์โซ่อมฤต (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ หรือ ISO 9001: 2015การรับรองมาตรฐาน สากลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือ ISO 14001: 2015และการรับรองมาตรฐานสากลระบบการ จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO 45001: 2018

ข้อมูลสำคัญ โซเด็กซ์โซ่ (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)

- รายได้รวม 22.6 พันล้านยูโร (ปีงบประมาณ 2566)

- จำนวนพนักงาน 430,000 คน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

- อันดับ #1 บริษัทเอกชนที่มีสำนักงานอยู่ในฝรั่งเศส

- ให้บริการครอบคลุม 45 ประเทศ

- ให้บริการผู้บริโภคทั่วโลก 80 ล้านคนต่อวัน

- มูลค่าตามราคาตลาด 11 พันล้านยูโร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ