AOT ผนึก BAFS จัดกิจกรรม "AOT X BAFS เติมเต็มพลังเพื่อสตรีไทย" ยกระดับคุณภาพชีวิตวันสตรีสากล

ข่าวทั่วไป Friday March 8, 2024 15:58 —ThaiPR.net

AOT ผนึก BAFS จัดกิจกรรม

นางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และนางปานดาว สุขยางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ร่วมจัดกิจกรรม "AOT X BAFS เติมเต็มพลังเพื่อสตรีไทย" เนื่องในวันสตรีสากล (International Women's Day 2024) โดยมอบเงินสนับสนุนและของบริจาค ให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉิน) ซึ่งเป็นโครงการสำหรับสตรีและเด็กเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือและที่พักพิง โดยมี นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง

นอกจากนี้ ยังได้จัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการเพาะปลูกผักสลัดในโรงเรือน (Smart Farm) จากโครงการ Farm Hug by BAFS Group ซึ่งเป็นโครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในเมืองที่สร้างผลผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้กับโครงการพืชผักพอเพียง-แปลงผักเพื่อน้อง อันเป็นสวนผักที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในบริเวณบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งนอกจากจะนำผลผลิตมาใช้บริโภคแล้ว ยังสามารถนำความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์มาต่อยอดและพัฒนาทักษะเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเด็กและสตรีในโครงการฯ อีกด้วย

กิจกรรม "AOT X BAFS เติมเต็มพลังเพื่อสตรีไทย" เป็นความร่วมมือของสององค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็น "ผู้ให้" ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างหลักประกันในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สตรีและเด็กที่ขาดแคลนโอกาส ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกช่วงวัย อีกทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์กร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ