ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัล ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566

ข่าวทั่วไป Monday March 11, 2024 09:33 —ThaiPR.net

ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัล ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566

ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัลใหญ่ ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ผลงาน "เก่ากำลังไป ใหม่มาแล้ว" จากมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ผลงาน "มลพิษข้ามพรมแดน" จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 67 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) หรือ ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ได้แก่ รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม จากผลงาน "เก่ากำลังไป ใหม่มาแล้ว" รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากผลงาน "มลพิษข้ามพรมแดน" ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

โดยมีผลงานส่งเข้าประกวด รวม 5 ประเภท ดังนี้

 • รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 22 ข่าว จากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ 7 องค์กร
 • รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 156 ผลงาน จาก 10 องค์กรสื่อ
 • รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
 • รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
 • รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
 • ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัลภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ผลงาน "เก่ากำลังไป ใหม่มาแล้ว" จากมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ผลงาน "มลพิษข้ามพรมแดน" จากชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม 

  ผลงาน "เก่ากำลังไป ใหม่มาแล้ว" เป็นภาพข่าวออนไลน์ ถ่ายโดยนายสุภณัฐ รัตนธนาประสาน จากสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ที่คว้ารางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขึ้นมอบรางวัล 

  โดยภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 66 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ในงานพิธีอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 13 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 13 อย่างพร้อมเพรียง

  สำหรับผลงาน "มลพิษข้ามพรมแดน" เป็นผลงานจาก ศูนย์ Thai PBS World หนึ่งในซับแบรนด์ภายใต้ ไทยพีบีเอส คว้ารางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยมี นริศรา คินิมาน บรรณาธิการศูนย์ Thai PBS World เป็นตัวแทนไทยพีบีเอสเข้ารับรางวัล จากนายอุดมเดช เกตุแก้ว รองประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งเป็นผลงานข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การสร้างความร่วมมือการแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนเปิดพื้นที่กลุ่มคนเปราะบาง และเพื่อสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบต่อชุมชนกับบุคคลภายนอก ให้เกิดการสื่อสารระหว่างคนในชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมภายนอก จนเกิดเป็นกระบวนการสร้างความรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับคนในชุมชนในการรู้เท่าทันมลพิษจากโรงไฟฟ้า ที่สามารถสร้างระบบข้อมูล - ความรู้ของชุมชนที่ใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพ

  โดยศูนย์ Thai PBS World เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นที่เกิดขึ้น จึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมกับนักวิจัย 2-3 ครั้ง เก็บตัวอย่างปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ตะกอนดิน ตัวอย่างน้ำ ดิน ใบไม้ เส้นผมของคนในชุมชน รวมถึงการพูดคุยและทำแบบสอบถามทั้งในช่วงเวลาที่กระแสลมพัดมาทางประเทศไทยและลมพัดไปทางประเทศลาว ซึ่งตรวจค่าในห้องปฏิบัติการมาเปรียบเทียบกัน เพื่อนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาสื่อสารให้คนในสังคม และสนับสนุนให้เกิดการผลักดันระบบเฝ้าระวังตัวเองของคนในชุมชน และเกิดการพัฒนาเครื่องมือระบบเฝ้าระวังตัวเองของคนในชุมชนและเป็นฐานข้อมูลสุขภาพสำคัญในอนาคต

  คลิกชมข่าว "มลพิษข้ามพรมแดน" >>https://www.youtube.com/watch?v=wKTStMhruTU

  ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอส ได้มีการนำเสนอเนื้อหาผ่านชิ้นงานข่าวและภาพข่าว ภายใต้จรรยาบรรณสื่อมวลชน เป็นที่ตั้ง รวมถึงเป็นสื่อกลางในการร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของสังคม และเป็นทิศทางการขับเคลื่อนวาระหลักหนึ่งในสามของไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะที่ผนึกกำลังระดมความคิดและเปิดพื้นที่เผยแพร่การรับรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ