สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตอกย้ำองค์กรชั้นนำสิ่งแวดล้อม ขานรับนโยบายชวนเครือข่ายปิดไฟ 1 ชม.

ข่าวทั่วไป Wednesday March 20, 2024 15:39 —ThaiPR.net

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตอกย้ำองค์กรชั้นนำสิ่งแวดล้อม ขานรับนโยบายชวนเครือข่ายปิดไฟ 1 ชม.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ตอกย้ำองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม แสดงพลังรักษ์โลกขานรับนโยบายกรุงเทพมหานครผ่านการสนับสนุนกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024)" โดย ขอเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ร่วมกันปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงในปัจจุบัน

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI กล่าวว่า พลังงานเป็นส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือปัญหาโลกร้อนเป็นหนึ่งปัญหาระดับโลกที่ต้องเร่งแก้ไข และซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาดังกล่าวมาจากการใช้พลังงานของมนุษย์ ดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024)" เป็นกิจกรรมที่เราสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันสถาบันฯเองก็ตระหนักถึงการลดใช้พลังงานในทุกๆวัน เช่น การปิดไฟที่ไม่จำเป็นหรือปิดไฟช่วงพักกลางวัน การกำหนดเวลาเปิด-ปิดแอร์ในสำนักงาน และสำหรับกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงในปีนี้ถึงแม้ว่าตรงกับวันหยุดทำการของสถาบัน แต่ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้ร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็นที่บ้านเพื่อร่วมแสดงพลังรักษ์โลก ลดใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น

"การปิดไฟ 1 ชม.ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยให้คนหันมาใส่ใจการใช้พลังงานและถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าหากจะทำให้คนตื่นตัวกับเรื่องดังกล่าวและมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนถึงแนวทางการลดใช้พลังงาน ปัญหาการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประชาชนต้องเผชิญ นำไปสู่แนวทางปฏิบัติในการลดใช้พลังงานหรือปรับเปลี่ยนการใช้พลังงาน อาทิ การใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประหยัดพลังงานก็น่าจะส่งผลดีในการลดใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน"

การสนับสนุนกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024)" ถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วย2มือของตนเอง พร้อมเป็นการสะท้อนภาพพจน์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI คือ องค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกสู่การปฏิบัติร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ด้วยหลักธรรมาภิบาล

สำหรับ Earth Hour เป็นโครงการร่วมมือระดับนานาชาติ รณรงค์ให้ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา "ภาวะโลกร้อน" ซึ่งมาจากสาเหตุหลักคือการใช้พลังงานที่มากขึ้น ซึ่งหลังจากการปิดไฟเป็นเวลา 60 นาที จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกของผู้คนในสังคมให้หันมาใส่ใจการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ