กทม.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองสวนหลวง เตรียมก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียแก้ปัญหาในระยะยาว

ข่าวทั่วไป Friday March 22, 2024 16:47 —ThaiPR.net

กทม.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองสวนหลวง เตรียมก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียแก้ปัญหาในระยะยาว

นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม.กล่าวกรณีมีข้อวิจารณ์สภาพคลองบริเวณซอยไปรษณีย์รองเมือง ถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน มีน้ำเน่าเสียว่า สำนักงานเขตปทุมวันได้จัดทำแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนำสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารริมคลองให้สถานประกอบการทุกราย ต้องจัดให้มีการจัดการน้ำเสีย โดยแยกไขมันไปกำจัดและติดตั้งถัง หรือบ่อดักไขมันก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ขณะเดียวกันได้ประสานความร่วมมือกับสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ร่วมกันระบายน้ำในคลอง ซึ่งมีการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกเดือน แต่เนื่องจากบางช่วงเวลามีปริมาณตะกอนและขยะจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการระบายน้ำออก อย่างไรก็ตาม หากพบสถานประกอบการที่ยังไม่มีการดำเนินการดังกล่าว หรือปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ สำนักงานเขตฯ จะแนะนำสถานประกอบการให้ปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข นอกจากนั้น ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้สถานประกอบการทิ้งเศษอาหาร หรือขยะลงสู่คลองโดยตรง โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำกับดูแลสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัดเป็นประจำ

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวว่า สนน.ได้บริหารจัดการน้ำเน่าเสียบริเวณถนนบรรทัดทอง โดยใช้คลองสวนหลวงและคลองบริเวณใกล้เคียงควบคุมระบบปิด-เปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งคาดการณ์ว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน จึงได้เตรียมการลดระดับน้ำตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อใช้คลองสวนหลวง เป็นแก้มลิงรองรับน้ำฝน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคลองสวนหลวงจะอยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง แต่ลักษณะทางกายภาพที่เป็นคลองตันและมีสถานประกอบการริมคลองจำนวนมากระบายน้ำเสียลงสู่คลองโดยตรง จึงส่งผลให้คลองมีสภาพเสื่อมโทรม สภาพน้ำมีสีดำและมีไขมันลอย ดังนั้น สนน.จึงมีแผนงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียริมคลองสวนหลวง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 เพื่อรองรับน้ำเสียจากสถานประกอบการต่าง ๆ บริเวณริมคลองสวนหลวงจากเดิมที่น้ำเสียถูกระบายลงสู่คลองโดยตรง ทั้งนี้ หากดำเนินงานก่อสร้างระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถรวบรวมน้ำเสียบริเวณริมคลองสวนหลวงส่งเข้าไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง เพื่อช่วยให้คลองสวนหลวงมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นต่อไป


แท็ก ปทุมวัน  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ