เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 สู่ศพก.ระดับประเทศ

ข่าวทั่วไป Monday March 25, 2024 14:49 —ThaiPR.net

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 สู่ศพก.ระดับประเทศ

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 สำนักงานชลประทานที่ 13 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี

ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก  เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงาน ศพก. ที่มีผลงานดีเด่น เป็นตัวอย่างในการขยายผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน และส่งผลดำเนินการคัดเลือกการประกวดศพก. ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้ารับการพิจารณาผลงานในระดับประเทศต่อไป

ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มีการลงพื้นที่การประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้ง 8 จังหวัดของภาคตะวันตก เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ
 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก (ศพก.เครือข่าย)

  ที่ตั้ง 91 หมู่ที่ 2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

  เกษตรกรต้นแบบ : นางสาวนวลลออ เทอดเกียรติกุล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช

  ที่ตั้ง 77 หมู่ที่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

  เกษตรกรต้นแบบ : นางสวณีย์ โพธิ์รัง

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร (ศพก.เครือข่าย)

  ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  เกษตรกรต้นแบบ : นายเลอพงษ์ จั่นทอง

 • รางวัลชมเชย
 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหัวหิน

  ที่ตั้ง 136 หมู่ที่ 11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เกษตรกรต้นแบบ : นายรุ่งเรือง ไล้รักษา

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่เข้าร่วมการคัดเลือกการประกวดระดับเขต (ไม่เรียงลำดับคะแนน) ดังนี้

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

  ที่ตั้ง 386 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

  เกษตรกรต้นแบบ : นายอนุวัฒน์ วรวงษ์

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแก่งกระจาน

  ที่ตั้ง 93 หมู่ที่ 3 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

  เกษตรกรต้นแบบ : นายคำรณ ศรีแจ้

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางคนที

  ที่ตั้ง 56 หมู่ที่ 7 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  เกษตรกรต้นแบบ : นายสุชล สุขเกษม

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางเลน (ศพก.เครือข่าย)

  ที่ตั้ง 53 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  เกษตรกรต้นแบบ : นายสุนทร ก้อนทอง


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ