มกอช. ลงพื้นที่ลำพูน หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ใช้ระบบ QR Trace on Cloud และ DGTFarmจ

ข่าวทั่วไป Friday March 29, 2024 08:56 —ThaiPR.net

มกอช. ลงพื้นที่ลำพูน หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ใช้ระบบ QR Trace on Cloud และ DGTFarmจ

มกอช. ลงพื้นที่ลำพูน หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ใช้ระบบ QR Trace on Cloud และ DGTFarm สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพิ่มช่องทางตลาดในรูปแบบออนไลน์

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศ สืบเนียม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ในด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรผ่านระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) โดยมีนายชนะ ไชยชนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

นางสาวปรียานุช กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นการรวมตัวของเกษตรกรในหมู่บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เริ่มจากการพัฒนาผลผลิตของกลุ่มให้มีคุณภาพ และมีการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกภายในกลุ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการเพาะปลูกผลผลิตให้อยู่ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand รวมทั้งพัฒนาโรงงานแปรรูปผลผลิตของกลุ่มให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน primary GMP

ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ มีสมาชิกรวม 34 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวม 39 ไร่ โดยผลผลิตส่วนใหญ่ของสมาชิก ได้แก่ ลำไย มะม่วง สตรอเบอรี่ กระเทียม หอมแดง และพืชผักต่างๆ และมีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายเพื่อสร้างรายได้ไห้กับสมาชิก เช่น ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ลำไยอบ Freeze Drying ลำไยสอดไส้สตรอเบอรี่ Freeze Drying มะม่วงอบแห้ง มะม่วงอบ Freeze Drying กระเทียมดำ เป็นต้น

"ทั้งนี้ มกอช. ได้สนับสนุนกบุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ นำระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) ไปใช้งาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งด้วย" รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว 

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ